Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

DSD WE 2
DSD WE 2

Am 19. und 20. November an der Rigaer Herderschule Grizinkalns wurde zum zweiten Mal die Traditionelle Veranstaltung „DSD Wochenende“ durchgeführt. Das Hauptziel des Programms ist es die Schüler der 12.b Klasse zu der zweiten Stufe der internationalen Deutschprüfung vorzubereiten. Im Rahmen der Veranstaltung hatten die Schüler Präsentationen zu den diesjährigen Prüfungsthemen der Schüler, eine Prüfungssimulation und Vorbereitung zu der DSD Nominierung.

An dem DSD Wochenende nahmen die Schüler der 12. J.Antoņika, K.Mamedova, M. Atamans, A. Gaļcovs, S. Šafro, A. Fedorenko, A. Mandžgaladze, K. Karņicka, J. Korotkova, I. Horoškins, D. Bobrova, sowie unsere Absolventin J. Boļmante teil. Die Veranstaltung wurde von K. Soklakovs und I.Rieger organisiert und geleitet.

dsd WE
dsd WE

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.