Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

705628
705628

 

Begegnung mit Osteuropa. Diese Woche fand der Abschluss des Projekts statt. Am Projekt nahmen 69 Schülerinnen und Schüler teil. Die Themen des Projekts waren: Drachenwelt, Nationaltracht, Heinz Erhardt 110, mein Stammbaum, die tschechische Zeichentrickfigur Krotek in Lettland, 100 Jahre Geschichte in einem Koffer. Die Preojekte wurden von Natālija Ļevkoviča, Natalja Saveļjeva, Zinaida Bogojavļenska un Kirils Soklakovs geleitet. Alle Arbeiten wurden nach Deutschland geschickt. Die Ergebnisse werden im April erwartet.

20190129_075715
20190129_075715
 
20190129_071424
20190129_071424

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.