Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Izglītojamiem
Skolēnu pašpārvalde. Skolas avīze.
Pedagogiem
Metodiskas apvienības. Arodbiedrība
Vecākiem
Skolas padome. Vecāku komitēja.
Psihologs, sociālais pedagogs, logopēds.
Atbalsta personāls
Projekti
Apmaiņas braucieni
Arrow
Arrow
Slider

Image0023
Image0023

Image0024
Image0024