Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

mix1
mix1

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekts

“Mix Dance #aktivitātes”

Projekta partnerība:

Rīgas 86.vidusskola

Rīgas 92. vidusskola

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Rīgas 88.vidusskola

Rīgas Čiekurkalna pamatskola

Projekta mērķi:

  • Izveidot apstākļus jauniešu saliedēšanai izmantojot deju mākslas daudzveidību.
  • Attīstīt jauniešu komunikācijas prasmi kopējās radošās darbības procesā.
  • Paaugstināt jauniešu interesi par deju mākslu un radošo darbu.
  • Izveidot jauniešiem pārliecību par saviem spēkiem un komandas saliedētību.
  • Dot dalībniekam pieredzi darbībās online.

Šajā projektā mēs centāmies veidot jaunas un jaukas attiecības ne tikai skolu pašpārvalžu starpā, bet arī visu skolu kopumā. Šāda pieredze palīdzēs mūsu skolu skolēniem uzzināt savu kolektīvu no citas puses, sekojot kopīgam mērķim, atrast līdzīgi domājošus cilvēkus, iepazīties ar citiem deju žanriem un ”Team-building” virzienu caur dejām. Dejas jauniešu dzīvē aizņem lielu daļu no tās, bet jaunieši nevar iegūt derīgo pieredzi turpmākai dzīvei, dejot vientulīgi. Komandas deju treniņš ir aktivitāte, kas tiek organizēta ārpusskolas stundas nodarbībām, izmantojot praktiskus uzdevumus (vairāk darīt kā runāt), ar mērķi izrunāt/ analizēt/ meklēt uzlabojumus skolēnu pašpārvaldes darbā un atrast veidus, kā, strādājot komandā, visi varam sasniegt vairāk. Tas ir pieredze, kuru jādot dalībniekiem.

Pasākumu programma: 07.11.2020,  Microsoft Teams platformā

09:45 – 10:00  Reģistrācija.  Pievienošana konferencei Microsoft Teams platformā, dalībnieku reģistrācija.

10:00 – 10:20  Atklāšana. Konferencē notiek pasākuma atklāšana un iepazīšanās. Īss pasākuma aprakstījums, mērķis un dalībnieku nosaukšana.

10:20 – 10:40  Prezentācija ar Team-Buildinga elementiem.  Prezentācija par deju žanriem un “Team-Building” virzienu.

10:40 – 11:20  Zumba nodarbības, austrumu deju nodarbības, darbs datorklasē par tēmu:  ”Veiksmes noslēpums – komandas saliedēšanā”. Dalījums 3. grupās pēc izvēles:

1.grupa – Zumba nodarbības (notiks kanālā ar nosaukumu “Zumba” Microsoft Teams komandā);

2. grupa – austrumu deju nodarbības (notiks kanālā ar nosaukumu “Austruma deja” Microsoft Teams komandā);

3.grupa – sagatavot prezentāciju un noformulēt secinājumu par pareizu “Team-Building” (notiks kanālā ar nosaukumu “Komandas saliedēšanā” Microsoft Teams komandā)/

Katra grupā būs vingrinājumi komandas saliedēšanai un sev paradīšanai, kā aktīvo dalībnieku.

11:20 – 11:40  Iepazīšana ar K-Pop. Pedagogs stāsta un rāda skolēniem par jaunu kultūru. Teorijas nodarbības.

11:40 – 12.10  Tikšanās ar deju pedagogu. Būs iespēja uzdod jautājumus un saņemt atbildes (pieredzi).

Mājās darbs: Izveidot prezentāciju par savām mīļākajam deju novirzēm.

12:10 – 12:30  Refleksija. Refleksija par paveikto darbu un viedokļu apmaiņa starp dalībniekiem. Labošanas piedāvājumi.

qwe

Pasākumu programma:  07.11.2020, Microsoft Teams platformā

09:45 – 10:00   Reģistrācija. Pievienošana konferencei Microsoft Teams platformā, dalībnieku reģistrācija.

10:00 – 10:20   Atklāšana. Konferencē notiek pasākuma atklāšana un iepazīšanās. Īss pasākuma aprakstījums, mērķis un dalībnieku nosaukšana.

10:20 – 10:40  Prezentācija. Skolu - dalībnieku projektu prezentācija par savām mīļākajām deju novirzēm. Katra skolas pašpārvaldes pēc izlozes prezentē savu prezentāciju.

10:40 – 11:30  Jazz - Modern nodarbības, austrumu deju nodarbības.  Dalījums 2. grupās pēc izvēlēs:

1.grupa – Jazz - Modern nodarbības (notiks kanalā ar nosaukumu “Jazz - Modern” Microsoft Teams komandā);

2. grupa – austrumu deju nodarbības (notiks kanalā ar nosaukumu “Austruma deja” Microsoft Teams komandā).

11:40 – 12:00    Refleksija      Refleksija par paveikto darbu un viedokļu apmaiņa starp dalībniekiem.

12:00 – 12:30   Nobeigums.   Oficiālā noslēguma daļa. Projekta apkopošana.  Aptauja.

ssdf

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.