Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

ri1222
ri1222

Jauniešu iniciatīvu projekts “Rīga ir mans iedvesmas avots”

Projekta mērķis:

Dot dalībniekiem iespēju izmēģināt sevi fotogrāfa un mākslinieka lomā.

Parādīt, ka arī dzimtajā pilsētā var atrast skaistas un estētiskas vietas, kuras ikdienā neievērojam.

Izveidot fotogrāfiju un zīmējumu izstādi par dzimto pilsētu.

Pagājušajā gadā mūsu skolēnu pašpārvalde kopā ar Rīgas 86., 88. un 92. vidusskolu rīkojuši projektu „VIKS”. Jau 5. gadu garumā pasākumi noritēja izcili un dalībnieki nepacietīgi gaida nākamos pasākumus, tādēļ tika nolemts, ka tālākā sadarbība un vairāk projektu arī ar citām skolām mums būs nepieciešami.

Projekts tiek piedāvāts visiem Rīgas jauniešiem. Nepieciešams lepoties ar savu pilsētu, kurā var atrast brīnišķīgas vietas, kuras pilsētas iedzīvotāji savas aizņemtās un noslogotās dzīves rezultātā neievēro. Mēs lepojamies ar savu pilsētu un mīlam to. Šo lepnumu vajag nodot visiem un jaunatne to var paveikt.

Projekta pamatideja – pievērst Rīgas jauniešu uzmanību un mudināt viņus pārdomāt savu attieksmi pret dabu, arhitektūru un sevi.

Kādu jauniešu problēmu projekts risinās?

  • Saliedēt jaunatni, piedāvājot tiem kopā risināt dažādus jautājumus un problēmas;
  • Attīstīt spēju redzēt Rīgas neparastās vietas;
  • Attīstīt kreatīvu domāšanu, attīstīt un realizēt savas iespējas;
  • Jaunieši piedaloties projektā var attīstīt savas zināšanas fotomākslā, (izmantojot dažādas viedierīces) vai glezniecībā (zīmēšanā), izmantojot gan zīmuļus, gan krāsas, gan krītiņus, gan flomāsterus.

 

Projekta darba grupa:

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Rīgas 15.vidusskola

Rīgas Čiekurkalna pamatskola

 

Pasākumu programma:

19.09.2020, J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas aktu zālē

09:45 – 10:00    Reģistrācija. Mantu atstāšana garderobē. Reģistrācija aktu zālē.

10:00 – 10:20    Atklāšana. Skolas aktu zālē notiek pasākuma atklāšana un iepazīšanās. Īss pasākuma apraksts, mērķis un dalībnieku no-saukšana. Drošības instruktāža.

10:20 – 10:40    Prezentācija.  Prezentācija par projektu. Darba materiālu izsniegšana.

10:40 – 13:00  Darba process pilsētā. Jaunieši sadalās mazās grupās

izklīst pa pilsētu meklēt savus objektus.

13:00 – 13:10  Kafijas pauze.

13:10 – 13:40  Refleksija. Refleksija par paveikto darbu un viedokļu   apmaiņa starp dalībniekiem aktu zālē.

 

26.09.2020, J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas aktu zālē

09:45 – 10:00  Reģistrācija. Mantu atstāšana garderobē. Dalībnieku    reģistrācija aktu zālē.

10:00 – 10:20  Atklāšana. Skolas aktu zālē notiek pasākuma atklāšana    un iepazīšanās.

10:20 – 12:20 Rezultātu apkopošana. Izstādes noformēšana skolas pirmajā stāvā. Izstādes grafiks citām skolām.

12:20 – 12:30 Kafijas pauze.

12:30 – 13:00  Refleksija. Refleksija par paveikto darba un viedokļu   apmaiņa starp dalībniekiem aktu zālē.

13:00 – 14:00  Nobeigums.  Oficiālā noslēguma daļa un sertifikātu   izsniegšana par piedalīšanos projektā notiks skolas aktu    zālē. Apkopojot projektu. Aptauja. Kahoot.

dfg  dfgs hjkh

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.