Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola


32303236867_bb86488713_m
32303236867_bb86488713_m

Pašpārvaldes darba plāns 2020./2021. mācību gadam zemāk tabulā.

Nr. p. k.

Tēma

Laiks

Atbildīgie

 1.

 • Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas.
 • Skolas prezidenta vēlēšanas.
 • Olimpiska dienu organizēšana.

09.10.2020.

02.10., 05.10.

17.09, 18.09, 23.09, 24.09.

Prezidents, kultūras komiteja, sporta komiteja, mākslas komiteja

 2.

 • Skolotāju dienas svinības skolā.
 • Skolēnu pašpārvaldes nakts

05.10

29.12 – 30.12.

Prezidents, kultūras komiteja, mākslas komiteja

 3.

 • Lāčplēša diena. Sporta sacensības.
 • “Es mīlu Tevi, Latvija!” viktorīna

11.11, 13.11.

17.11.

Sporta komiteja, kultūras komiteja

 4.

 • Skolas rotāšana, gatavošanās Ziemassvētkiem
 • Kino diena

07.12 – 18.12.

1x katru mēneši, piektdien

Kultūras komiteja, muzikāla atbalsta centrs

5.

 • Jauniešu iniciatīvas projekts “Rīga ir mans iedvesmas avots”
 • Skolas pašpārvaldes projekts “Mix Dance #aktivitātes”
 • Apmaiņas projekts “Baltijas jūras atslēdziņas”

19.09 – 26.09.

07.11 – 14.11.

Maijs

Skolēnu pašpārvalde

6.

 • Skolēnu pašpārvaldes sanāksme
 • Komiteju sapulce (pēc nepieciešamības)
 • Avīzes izdošana

1x mēnesī, piektdien

1x mēnesī

Prezidents, komiteja vadītāji, skolas avīzes redakcija

7.

 • Zināšanas diena (līnija)
 • Labdarības koncerts “Ziemassvētku zvaigznīte”
 • Talantu šovs
 • Svēta Valentīna diena. Mīlestības pasts.
 • Meteņi
 • Lieldienu darbnīca
 • Krāsaina nedēļa
 • Slavas festivāls. Pilsētas fināls.
 • Skolas skolēnu Kongress.

Jaunas vēlēšanas. 8. - 12.kl.

 • Mātes diena koncerts.
 • Pēdējais zvans 9.kl.
 • Pēdējais zvans 12.kl.

01.09

18.12.

29.01.

15.02.

08.03 – 14.03.

02.04.

12.04 – 16.04.

Aprīlis

05.05

07.05.

14.05

14.05

Muzikālā atbalsta centrs, kultūras komiteja, mākslas komiteja.

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.