Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

wtqert
wtqert

19. novembrī 14.00-15.00 Latvijas Dabas fonds ar nodarbību “Klimata pārmaiņas un bioloģiskā daudzveidība” atklās tiešsaistes Dabas un klimata skolu. Visa mācību gada garumā notiks tiešsaistes nodarbības, tiks sagatavotas video lekcijas, kā arī organizētas Dabas sarunas skolās, savukārt Dabas un klimata skolas mācību gads noslēgsies ar tiešsaistes Prāta spēlēm par klimatu. Visi izglītojošie materiāli tiek veidoti, balstoties mācību satura mācību priekšmetu programmu paraugos publicētajos tematos, lai tos būtu iespējams integrēt skolu darbā. Dabas un klimata skolas mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, taču nodarbībās aicināti piedalīties visi interesenti. 

 Iepazīties ar Dabas un klimata skolas programmu tiek aicināti ar skolotāji, jo šīs nodarbības iespējams izmantot arī citu kursu un priekšmetu apguvē gan pamatskolā, gan vidusskolā.

 

Dabas un klimata skolas atklāšana un pirmā nodarbība “Dabas daudzveidība un klimata pārmaiņas” notiks 19. novembrī 14.00-15.00. Nodarbību vadīs klimata eksperts Jānis Brizga, bet viņu iztaujās un diskusiju ar dalībniekiem moderēs klimata aktīvists Rūdolfs Kivlenieks. Nodarbība būs skatāma šeit: https: //events.tiesraides.lv/dabasunklimataskolajauniesiem.

Dabas un klimata skola tiešsaistē turpināsies visu 2019./2020. mācību gadu, tādējādi atbalstot gan skolotājus, gan skolēnus attālināto mācību laikā. Tēmas ir izstrādātas, balstoties uz pilnveidotā mācību satura mācību priekšmetu programmu paraugiem, taču aicinām tiešsaistes nodarbības izmantot arī citu kursu un priekšmetu apguvē gan pamatskolā, gan vidusskolā.

 

Nodarbību laiks

Dabas un klimata skolas tēma

Sasaiste ar mācību saturu

Kurss

Temats

19.11.2020. plkst.14.00-15.00

Dabas daudzveidība un klimata pārmaiņas

Bioloģija I

Vide un organismu evolucionārās pārmaiņas

17.12.2020. plkst.14.00-15.00

Klimats un sociālās problēmas / migrācija

Ģeogrāfija I

Globālie demogrāfiskie un migrācijas procesi

21.01.2021. plkst.14.00-15.00

Dabas daudzveidība, klimats un politika - kā es varu iesaistīties politikas procesos?

Vēsture un sociālās zinātnes I

Demokrātiskas valsts pārvaldīšana

18.02.2021.

plkst.14.00-15.00

Lauksaimniecība, bioloģiskā daudzveidība un klimats

Ģeogrāfija I

Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība

11.03.2021.

plkst.14.00-15.00

Daudzveidīgi meži un klimats

Ģeogrāfija I

Zemes sistēmu un cilvēka mijiedarbība

22.04.2021. plkst.14.00-15.00

Vide, klimats un vecāki

Sociālās zinības un vēsture

Ilgtspējīga saimniekošana un ieguldījums cilvēkkapitālā

20.05.2021. plkst.14.00-15.00

Online Dabas un klimata skolas noslēgums: tiešsaistes spēle ar jautājumiem par skolā runātajām tēmām

Latvijas Dabas fonds ir sagatavojis praktiskus materiālus skolotājiem, ko izmantot pirms un pēc nodarbībām, lai veicinātu konkrētās tēmas apguvi. Lai saņemtu tos un papildu informāciju par citām aktivitātēm, lūdzam pieteikties šeit: http://bit.ly/dabasunklimataskolajauniešiem

Dabas un klimata skolas saturu veido Latvijas Dabas fonda eksperti sadarbībā ar izglītības speciālistiem un klimata jomas ekspertiem. Visi skolas materiāli būs pieejami mājaslapā www.ldf.lv/dabasskola, un tie īpaši noderēs vidusskolas kursu Bioloģija I, Ģeogrāfija I, Vēsture un sociālās zinības I un Sociālās zinības un vēsture skolotājiem. Visas tiešsaistes nodarbības tiks ierakstītas un publicētas Latvijas Dabas fonda YouTube kontā.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un DEAR programmas finansētā projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” atbalstu un Kultūras ministrijas līdzfinansējumu.

s

 

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.