Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

iksd
iksd

Konkursa „Atmasko dezinformāciju” NOLIKUMS
Konkursu organizē Latvijas Cilvēktiesību centrs projektā „Kopā pret dezinformāciju un naida runu”, kuru līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
 
1.Konkursa mērķis:Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu kritiskās domāšanas attīstību, vairojot izpratni par dezinformāciju un mācoties pārbaudīt faktus. Dezinformācijas definīcija šī konkursa kontekstā ir nepatiesa, neprecīza vai maldinoša informācija, kas izveidota, pasniegta un virzīta ar mērķi tīši izraisīt kaitējumu sabiedrībai vai radīt peļņu.
 
2.Konkursa priekšmets: Noteikt labākos darbus (turpmāk – Darbs) par tēmu „Atmasko dezinformāciju”. Konkursa Darbs sastāv no divām daļām. Konkursa dalībniekam ir jāiesniedz:
a) Apraksts vai stāstījums - teksta vai video formātā, kas iekļauj vienu dezinformācijas piemēru par sabiedriski nozīmīgu jautājumu, kas ir publicēts medijos, sociālajos tīklos vai citās interneta vietnēs, patstāvīgi to pārbaudot un pierādot dezinformācijas faktu;
b) padomus citiem jauniešiem kā atpazīt dezinformāciju, balstoties uz veikto analīzi. Stāstījumā ir jāapraksta konkrēts piemērs, jāraksturo dezinformācijas avots, tostarp norādot saiti un pievienojot ekrānšāviņu uz oriģinālo dezinformācijas avotu. Tāpat jāapraksta, kādā veidā informācija tika pārbaudīta, pamatojot savus secinājumus un norādot avotus informācijas pārbaudei.
 
3.Konkursa dalībnieki un norises laiks:
3.1.Konkursā var piedalīties Rīgas 8.-12. klašu skolēni – individuāli vai komandā līdz 4 cilvēkiem (turpmāk – Dalībnieks).
3.2.Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa organizēšanā iesaistītās personas, žūrijas locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi.
3.3.Konkursa norises laiks ir no 2021. gada 2. septembra līdz 2021. gada 31.oktobrim.
 
4.Darbu sagatavošana:
4.1.Konkursam iesniedzamajiem darbiem jābūt izpildītiem patstāvīgi laika posmā no 2021. gada 2. septembra līdz 2021. gada 31. oktobrim (ieskaitot).
4.2.Viens Dalībnieks (komanda vai indivīds) drīkst iesniegt vienu Darbu.
4.3.Konkursam var iesniegt tikai savus Darbus, kas veidoti nepārkāpjot autortiesības (nedrīkst izmatot citu autoru, piemēram, žurnālistu publicēto analīzi) un citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu nes tā Dalībnieks.
4.4.Darbus jāiesniedz elektroniski kā teksta failu vai video, kura garums nav ilgāks par 15 minūtēm.
4.5.Darbā rezultāts nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas, Latvijas likumus un būt pretējs konkursa mērķim.
 
5.Darbu iesniegšana:
5.1.Darbs ir jāiesniedz elektroniski, nosūtot to uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 31. oktobrim plkst. 24.00. Video failam ir jābūt izvietotam tīmekļa vietnē, no kuras to var lejupielādēt (piemēram, failiem.lv, google drive u.c.), nosūtot saiti uz to e-pastā kopā ar pieteikumu.
5.2.Darbam jāpievieno pieteikums brīvā formā, kurā jānorāda Dalībnieka (-u) vārds, uzvārds, skola, klase, e-pasta adrese un kontakttālrunis.
 
6.Konkursa žūrija un darbu vērtēšana:
6.1.Iesniegtos Darbus izvērtēs konkursa organizatoru izveidota žūrija 3 cilvēku sastāvā.
6.2.Visi konkursam iesniegtie Darbi paliek rīkotāju īpašumā un, atsaucoties uz autoru, var tikt izmantoti publikācijās.
6.3.Darbi, kas popularizē dezinformāciju vai veicina neiecietību, tiks diskvalificēti un konkursā nepiedalīsies.
6.4.Konkursam iesniegto Darbu uzvarētāji tiks noteikti, summējot žūrijas locekļu vērtējumu katram Darbam.
 
7.Darbu vērtēšanas kritēriji:
7.1.Atbilstība šī konkursa nolikuma formālajiem kritērijiem (iesūtīšanas kārtība un termiņš, darba atbilstība konkursa mērķim).
7.2.Darbu saturiskā kvalitāte (analīzes kvalitāte, apraksta struktūra, precizitāte, uztveramība, padomi).
7.3.Darbu mākslinieciskā kvalitāte (stāstījuma forma).
 
8.Konkursa rezultāti un apbalvošana:
8.1.Konkursa noslēgumā tiks apbalvoti trīs labākie Darbi. Uzvarētāji saņems dāvanu kartes uz izlaušanās spēli “Escape Room”. 2 Balvu kopējais fonds ir 150,00 EUR.
8.2.Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti līdz 2021.gada 12. novembrim Latvijas Cilvēktiesību centra mājas lapā un Facebook lapā. Balvas tiks nosūtītas uz uzvarētāju e-pastu. 9. Datu apstrāde Konkursa dalībnieku personas datu apstrādi veic Latvijas Cilvēktiesību centrs projektā “Kopā pret dezinformāciju un naida runu”, kuru līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.  Atkarībā no epidemioloģiskas situācijas balva var tikt mainīta, nemainoties balvas vērtībai.
 
Veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 6. panta c punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu). Latvijas Cilvēktiesību centrs kā finansējuma saņēmējam ir pienākums vākt, uzkrāt un apkopot Konkursa dalībnieku personas datus (vārds, uzvārds, kontaktinformācija), kuri piedalās projekta pasākumos, nodrošinot dalībnieku identificēšanu un iekļaušanu projekta uzraudzības rādītājos. Šādu personas datu apstrādes neesamības gadījumā Latvijas Cilvēktiesību centram nav iespējas nodrošināt iepriekš minēto likumisko pienākumu, iesniegt atskaites par Projekta finansējuma izlietojumu.
Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Latvijas Cilvēktiesību centrs, reģ. Nr. 40008005203; Alberta iela 13, Rīga, LV-1010, tālruņa Nr. 67039290; elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ; tīmekļa vietnes adrese: www.cilvektiesibas.org.lv.
• Konkursa dalībnieku personas datu apstrādes mērķis ir konkursa norises nodrošināšana, kā arī atskaišu sniegšana par konkursa norisi. • Piesakoties dalībai konkursā, konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka likumiskie pārstāvji apzinās un ir informēti, ka, pamatojoties uz sabiedrības interesēm un pārziņa leģitīmajām interesēm, konkursa dalībnieka vārds, uzvārds, skola var tikt izmantoti nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai un konkursa publicitātes nodrošināšanai.
• Konkursa dalībniekam ir tiesības pieprasīt savu komandas lietotāja profilā norādīto personas datu apskati un to labošanu vai dzēšanu Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos.
• Gadījumā, ja konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka likumiskie pārstāvji uzskata, ka ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, konkursa dalībnieks un/vai dalībnieka vecāki (likumiskie pārstāvji) ir tiesīgi vērsties ar pretenziju Latvijas Cilvēktiesību centrā, rakstot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
c

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.