Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

iksd
iksd

10. - 12. klašu skolēnus aicina pieteikties Atvērto ģeotelpisko datu hakatonam  2021!

Mērķis: Veidot izpratni par ģeotelpisko atvērto datu nozīmīgumu inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādē. 

Uzdevums: Radoša, inovatīva un praktiska brīvo un atvērto datu izmantošana, radot sabiedrībai noderīgu produktu vai pakalpojumu, iesaistot tehnoloģijas.

Rezultāts: Radīt inovatīvu lietotni, kas risina sabiedrībai būtisku problēmu, izmantojot atvērtos ģeotelpiskos datus.

Balvas

1. vieta: 500 EUR komandai un 250 EUR ekspertam

2. vieta: 300 EUR komandai un 150 EUR ekspertam

3. vieta: 150 EUR komandai un 75 EUR ekspertam

Dalība ir bezmaksas. Pieteikšanās ir līdz 4.oktobrim!

 

hak

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.