Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

 esejaGustava Zemgala 150. jubilejas gadā tiek izsludināts eseju konkurss “Gustavs Zemgals un laikabiedri: vēsturiskais devums un vērtības nākotnei” ar balvu fondu 1000 EUR apmērā.

Konkursā individuāli aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo un speciālo mācību iestāžu 9. līdz 12. klašu skolēni, un profesionālo izglītības iestāžu 1. līdz 4. kursu audzēkņi, kā arī atbilstoša izglītības posma diasporas latviešu skolēni. Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt vienu darbu 1000-1800 vārdu apjomā, kas veidots kā argumentēts pārspriedums. Darbu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 31. janvāris.

a

Nolikums

Pieteikuma anketa

Plašāk par konkursu

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.