Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

Noteikumi par dalību tiešsaistes stundās attālinātā mācību procesa laikā

  • Mācību stundas laikā tiešsaistē visi skolēni piedalās ar ieslēgto kameru un izslēgtu mikrofonu pēc iespējas vai atbilstoši skolotāja prasībai. Mikrofoni tiek ieslēgti pēc skolotāja aicinājuma.
  • Tiešsaistes stunda sākas noteiktā laikā, to vada priekšmeta skolotājs.
  • Skolēns, kurš nepiedalās tiešsaistes stundā, saņem žurnālā ierakstu uzvedības žurnālā par nepiedalīšanos tiešsaites stundā.

 

  • Tiešsaistes stundas laikā skolēns piedalās konkrētajā mācību procesā, nedara citas lietas, ar savu rīcību netraucē klases biedriem un skolotājam.

 

  • Skolēns brīdina par iespējamām tehniskām problēmām, laicīgi rūpējas par tehnisko nodrošinājumu, pieslēdzas stundai savlaicīgi.

 

  • Skolēns ir atbildīgs par savu ārējo izskatu, atrašanās vietu un uzvedību tiešsaistes stundā – kādu ziņu par sevi nodod klasesbiedriem un skolotājam.

 

  • Ēšana tiešsaistes stundas laikā nav pieļaujama.

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.