Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

 Cienījamie vecāki!

Mūsu skolai tuvojas akreditācija un IKVD organizē aptaujāšanu līdz 2020. gada 17. novembrim. Aptaujas pilda skolēni, skolotāji un vecāki. Lai tām piekļūtu ir nepieciešama pieeja E-klasei. Aptauju rezultāti tiks nosūtīti akreditācijas komisijas ekspertiem, lai tie jau laicīgi var iepazīties ar rezultātiem.

Visa nepieciešamā informācija par aptaujāšanu meklējama šeit:

https://home.edurio.com/informacija-skolam-par-ikvd-aptaujam-pirms-akreditacijas vai https://ej.uz/h92g 

Svarīgi lai aptaujās piedalītos visi skolas vecāki. Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzam vērsties pie e-klases virslietotājām Jeļenas Smoļinas, Ingas Stipras.

Instrukcija.

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.