Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

No 7. aprīļa visā valsts teritorijā atļautas klātienes mācības 12. klašu skolēniem, stingri ievērojot drošības pasākumus un veicot gan pedagogu, gan jauniešu testēšanu. Tas nozīmē, ka mācības varēs organizēt ne vairāk kā 2 dienas nedēļā mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, nodrošinot klašu plūsmu nepārklāšanos. Saskaņā ar "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" 12. klasēm ir iespēja atgriezties klātienes mācībās, lai nodrošinātu iespēju klātienē gatavoties noslēguma pārbaudījumiem (32.7 7 p.).

Mācību procesa norises laikā un ārpus tā klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci.

Visiem 12.klases skolēniem jāatnāk uz skolu 13. aprīlī,  lai nodotu testu

12.a klase – plkst. 14.00 – 14.30

12.b klase – plkst. 14.30 – 15.00

Ieeja testa noņemšanai notiek caur garderobi.

Instrukcija!

Vismaz 30 minūtes iepriekš nesmēķēt, nekošļāt košļājamo gumiju, neēst, nelietot mutes atsvaidzinošus līdzekļus, inhalatorus, nedzert dzērienus ar spirta saturu. Pirms siekalu savākšanas izmantojiet ūdeni, lai izskalotu muti no pārtikas atliekām!

Skolas administrācija.

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.