Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

6. maijā no plkst. 15.00 līdz plkst.18.00 notiks skolas administrācijas individuālās konsultācijas ar vecākiem.

Ja Jums ir jautājumi un priekšlikumi skolas administrācijai, lūdzu pietiekties līdz 5. maijam plkst. 12.00.

Izvelieties vēlamu laiku. Konsultācijas ilgums 20 minūtes.

Konsultācija norisināsies tiešsaistes MS Teams platformā un pirms konsultācijas saņemsiet pieslēgšanās informāciju

uz e-klases pastā.

Tiešsaistes konsultācijai var pieteikties, vecākiem aizpildot pieteikuma formu: 

https://forms.gle/eyg9tGaSno3brPnY6

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.