Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

Interaktīvas vācu valodas stundas sākumskolā. Mēs turpinām!

Neskatoties uz pandēmiju un ierobežojumiem, mēs turpinām piedāvāt mūsu skolēniem interaktīvas stundas starptautiskā līmenī! Turpinot interaktīvo stundu sēriju sadarbībā ar Gētes institūtu un kolēģi no Lietuvas Lauru Frolovaiti, piedāvājam mūsu skolēniem  novembra sākumā interaktīvu stundu “Rudens” Zoom-platformā.

Stundā mūsu 1.b, 1.c un 2.b klases skolēniem bija iespēja atkārtot leksiku vācu valodā un izveidot radošu darbu  no dabas materiāliem. Nodarbības notika vācu valodā.

Liels paldies vācu valodas skolotājām  par ieguldīto darbu!

Nākotnē plānojam noslēgt stundu ciklu ar nodarbību tematu “Ziema”.

 

12

3

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.