Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

Šodien pie 11. klases skolēniem vēsture un sociālās zinātnes mācību priekšmeta ietvaros ar vieslekciju par tēmu "Dzimumu līdztiesības. Starptautiskas organizācijas un iniciatīvas" uzstājās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore un dzimumu līdztiesības vēstniece Marita Zitmane. Nodarbības laikā jaunieši uzzināja, kā izpaužas dzimumu nevienlīdzība vairākās dzīves jomās un kāda ir starptautiskās organizācijas īstenojamā rīcibpolitika un iniciatīvas tās mazināšanai!

8

Pateicamies profesorei par ieguldīto laiku!

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.