Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

izm
izm

Izglītības un zinātnes ministrija un ministre Ilga Šuplinska aicina visus Latvijas pedagogus un skolēnus uz tiešsaistes Digitālo izlaidumu – virtuālu 2020./2021. mācību gada noslēgumu!

Dalīsimies iespaidos par mācībām attālinātā režīmā un iezīmēsim iespējas atgriezties klātienes mācībās jau 1. septembrī!

Digitālais izlaidums notiks 28.maijā pulksten 16.00 un tiks straumēts tiešsaistē IZM Facebook vietnē.

Lasīt tālāk...

gerb 1
gerb 1

1
1

Katru gadu mūsu skolas skolēni aktīvi piedalās Eiropas dienās un Eiropas eksāmenā, ko organizē Eiropas Savienības māja Latvijā,  un akcijās „Atpakaļ uz skolu” , kuru koordinē jaunatnes organizācija „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.
Daudzi skolēni no 1. līdz 12. klasei nokārtoja Eiropas zināšanu eksāmenu, saņēma dalības diplomu, un Latvijas vēstures un sociālo zinību skolotāji rezultātus novērtēja ar papildu atzīmēm.

Lasīt tālāk...

skola
skola

Valsts prezidents Egils Levits ir sagatavojis īpašu videosveicienu skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem mācību gada noslēgumā. 

Lasīt tālāk...

edurio
edurio

RD IKSD līdz 4. jūnijam veic aptaujas Rīgas skolās, kuru rezultātus skola varēs izmantot, lai sagatavotu pašnovērtējuma ziņojumu.

Lūdzam vecākus atbildēt uz 7 aptaujas jautājumiem par skolas vadības darbu, par skolotāju darbu un sadarbību ar vecākiem. Aptauju aizpildīšana notiek elektroniski. Tās var aizpildīt datoros, planšetdatoros un viedtelefonos, interneta pārlūkā atverot norādīto saiti.

Lasīt tālāk...

gerb 1
gerb 1

Skola piedāvā unikālu iespēju apgūt padziļināti vācu valodu, saņemt starptautiski atzītus dokumentus: DSD I un DSD II diplomus lai turpinātu mācības augstskolās Vācijā, Šveicē, Austrijā.

Mēs sadarbojamies ar Gētes institūtu, Austrijas un Vācijas vēstniecībām Latvijā, Rēgensburgas un Rostokas Universitātēm, duālas izglītības Augstskolu Badmergenthaimā un Jādes Augstskolu. Skolā vairākus gadus  strādā pasniedzēji un brīvprātīgie no Vācijas. Mēs tradicionāli iesaistāmies starptautiskos projektos, kas ir saistīti ar Eiropas kultūru daudzveidību, vēsturi, mantojumu, vidi.

Vidusskola piedāvā divu virzienu programmas – Svešvalodas un uzņēmējdarbība un Svešvalodas un vide.

 

Lasīt tālāk...

mp
mp

 Šis mācību gads jau drīzumā noslēgsies, un lai arī tas ir bijis patiesi izaicinošs, redzam, ka attālinātās mācības ir radījušas arī pozitīvu ietekmi – jaunieši ir apguvuši patstāvīgu plānošanu, patstāvīgu problēmrisināšanas spēju, veicinājuši digitālās pratības spējas.

 Ir noslēgusies komunikācijas kampaņa, kuras ietvaros stāstījām par būtiskajiem aspektiem attālinātajās mācībās. Nelielu ieskatu par kampaņas norisi un aktivitātēm var skatīt pievienotajā prezentācijā. Aicinām arī uzklikšķināt uz attēliem prezentācijā, lai iepazītos ar saturu.

Lasīt tālāk...

valsts
valsts

🟣Lai eksāmenu norise būtu droša, arī 9. klašu skolēniem jāveic testēšana atbilstoši Veselības ministrija izstrādātajam un papildinātajam testēšanas algoritmam. Gan skolēniem, gan pieaugušajiem, kas iesaistīti eksāmenu norisē, dalība eksāmenā iespējama tikai ar negatīvu Covid testu.

Lasīt tālāk...

Logo_DSD
Logo_DSD

Sirsnīgi apsveicam mūsu skolas 12.b klases skolēnus, kuri veiksmīgi nokārtoja DSD II eksāmenu un šodien saņēma ilgi gaidītus apliecinājumus!  

DSD II diploms dod mūsu absolventiem iespēju bez iestājpārbaudījumiem iestāties jebkurā valsts universitātē Vācijā, Austrijā vai Šveicē. Diplomam nav derīguma termiņa, tāpēc mūsu absolventi varēs to izmatot pat tad, jā pašlaik vēl neplāno studēt vai strādāt  Vācijā. 

Lasīt tālāk...

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.