Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma skolēnu uzņemšanai 10.klasē oficiālie rezultāti tiks publicēti 17.jūnijā laika posmā no plkst.12.00 līdz 13.00  interneta vietnē: ej.uz/skolu2020-10kl

 

skola
skola

Pretendentiem  uz studijām 10.klasē, līdz 19.jūnijam  ir jāiesniedz:

Skolas mājas lapā uzņemto pretendentu saraksts tiks publicēts 25. jūnijā.

skola
skola

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise 2020.gada 15.jūnijs

1. Skolas direktors līdz šā gada 10.jūnijam izdod rīkojumu par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma (turpmāk – Iestājpārbaudījums) norisi (telpas, vadītāji) par vadītājiem nenorīkot matemātikas vai svešvalodas skolotājus. Skolēnu saraksti, skolēnu identifikācijas kodu saraksti un kodu lapu sagataves tiks nosūtītas skolas direktoram uz e-pastu līdz šā gada 12.jūnijam. Skolas direktors līdz Iestājpārbaudījumam nodrošina skolēniem nepieciešamo koda lapu sagatavošanu, parakstīšanu un apzīmogošanu ar skolas zīmogu. Skolas direktors savlaicīgi katram iestājpārbaudījuma vadītājam izsniedz 2 A4 aploksnes, kurās pēc iestājpārbaudījuma tiks ievietoti skolēnu aizpildītie darbi (vienā aploksnē matemātikā, otrā svešvalodā).

Lasīt tālāk ...

skola
skola

COVID-19

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem J.G.Herdera Rrīgas Grīziņkalna vidusskola sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Lasīt tālāk ...

skola
skola

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas plānotais piedāvājums vidusskolas skolēniem (2 grozi):

1. Humanitārās zinātnes un svešvaloda

 2. Dabaszinātnes un svešvaloda

Lasīt tālāk ...

skola
skola
Lūgums vecākus aizpildīt aptauju par mācību gada noslēgumu. Aptaujas paredzētas 5.-12. klašu skolēniem, kā arī 1. - 4. kursu audzēkņiem vidējās profesionālās izglītības iestādēs, 1.-12. klašu skolēnu vecākiem un vidējās profesionālās izglītības iestāžu vecākiem un visiem skolotājiem.
Lai aptauju aizpildītu, ir jāatver edurio.com/izm interneta pārlūkā, jāienāk ar savu E-klases vai Mykoob pieeju un būs pieejama atbilstošā aptauja.

skola
skola

Cienījamie vecāki!

Kāds būs nākamais mācību gads? Vai iesim uz skolu vai mācīsimies attālināti?

Skaidrs ir viens – tehnoloģiju izmantošana tikai palielināsies!

Ar ko sākt?

Lasīt tālāk ...

skola
skola
Lūgums vecākus aizpildīt aptauju par mācību gada noslēgumu. Aptaujas paredzētas 5.-12. klašu skolēniem, kā arī 1. - 4. kursu audzēkņiem vidējās profesionālās izglītības iestādēs, 1.-12. klašu skolēnu vecākiem un vidējās profesionālās izglītības iestāžu vecākiem un visiem skolotājiem.
Lai aptauju aizpildītu, ir jāatver edurio.com/izm interneta pārlūkā, jāienāk ar savu E-klases vai Mykoob pieeju un būs pieejama atbilstošā aptauja.

skola
skola

Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē izglītojamais tiek uzņemts konkursa kārtībā, ņemot vērā:

  • rezultātus apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā matemātikā un svešvalodā;
  • izglītojamā mācību sasniegumu vidējo vērtējumu sekmju izrakstā par pamatizglītības apguvi;
  • izglītojamā sekmju izrakstā par pamatizglītības apguvi vērtējumu matemātikā, svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā, ka arī izvēlētā virziena padzīļinājuma priekšmetos (dabaszinātnēs, informātikā vai vēsturē);

Lasīt tālāk ...

skola
skola

Norises laiks: 2020.gada 15.jūnijs, plkst.11.00

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma mērķis: kompleksi novērtēt 9.klašu izglītojamo - pretendentu vispārējās pamatizglītības programmā iegūto zināšanu un prasmju atbilstību izvēlētajai vispārējās vidējās izglītības programmai

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma adresāts: 9.klašu izglītojamie, kuri vēlas iestāties Rīgas vispārējās vidējās izglītības skolās, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā konkursa kritēriju izglītojamo uzņemšanai 10.klasē

Lasīt tālāk ...

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.