Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma (lasīt talāk)

 

Pamatizglītības mazākumtautību programma (lasīt talāk)

 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma (lasīt talāk)

 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (lasīt talāk)

 

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.