Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

Rezultāti tabulā zemāk.

 

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Atzinība

Vācu valoda pilsēta

10.kl., 8.kl.

12.kl.

11.kl., 8.kl., 8.kl.

12.kl., 8.kl.

Latviešu valoda

 

8.kl.

 

8.kl.

Vēsture

     

12. kl.

Ekonomika

 

12.kl.

   

Krievu valoda un literatūra

11.kl.

11.kl.

 

10.kl., 10.kl.

Matemātika

   

5.kl.

8.kl.

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.