Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

Rezultāti tabulā zemāk.

 

1.vieta

2.vieta

3.vieta

Atzinība

Vācu valoda

11.kl.

12.kl.,

8.kl.,8.kl.,8.kl.

11.kl.

 

Vācu valoda pilsēta

 

8.kl., 8.kl.

   

Bioloģija

     

9.kl., 9.kl

Vēsture

   

9.kl., 12.kl.

 

     Matemātika

   

7.kl.

10.kl., 7.kl.

Franču valoda

     

9.kl.

Radošo darbu konkurss

 

12.kl.

   

Fizika

   

10.kl.

 

Ķīmija

   

9.kl.

 

Rīgas vizuālās mākslas konkurss – izstāde „Kaķu galerija”

   

1.kl.

8.kl.

Ģeogrāfija

 

11.kl.

11.kl.

11.kl.

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.