Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

Rezultāti tabulā zemāk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klase

Vieta

I     

   

II    

III   

A   

Rīgas pilsētas un Pierīgas latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 36. olimpiāde

8.b

     

X

Rīgas matemātikas 70. olimpiāde

9.b

     

X

Rīgas pilsētas vācu valodas 50. olimpiāde

12.a

 

X

    

 

Rīgas pilsētas vācu valodas 50. olimpiāde

12.a

X

 

 

 

Rīgas pilsētas vācu valodas 50. olimpiāde

11.b

   

X

 

Rīgas pilsētas vācu valodas 50. olimpiāde

8.b

   

X

 

Rīgas pilsētas vācu valodas 50. olimpiāde

8.b

     

X

Vācu valodas valsts 50. olimpiāde

12.a

 

X

 

 

Rīgas pilsētas ķīmijas 61. olimpiāde

9.b

 

X

 

 

Rīgas pilsētas bioloģijas 42. olimpiāde

9.b

   

X

 

Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 37. olimpiāde

12.a

 

X

   

 

Rīgas pilsētas vēstures 26. olimpiāde

12.a

 

X

   

 

Rīgas pilsētas vēstures 26. olimpiāde

9.b

   

 

Rīgas pilsētas vēstures 26. olimpiāde

12.a

   

X  

 

44. Rīgas reģiona skolēnu ZPD konference

12.a

X

 

   

Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konference

12.a

X

 

   

 

Radošo un mākslas konkursu rezultāti, 2019./2020. mācību gads

Pasākuma nosaukums

Pasākuma organizators

Rezultāts

Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „LIDICE 2020”.

VISC

Latvijas kartas laureāts (I).

Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „LIDICE 2020”.

VISC

Čehijas kartas laureāts (atzinība).

Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „LIDICE 2020”.

VISC

Starptautiskā mākslas konkursa „LIDICE 2020” laureāts (I).

Starptautiskais bērnu mākslas konkurss „LIDICE 2020”.

VISC

Papildus balvas no Čehijas vēstniecības (diploms) ieguvējs.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizētais bērnu zīmējumu konkurss.

VISC

III vieta

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizētais bērnu zīmējumu konkurss.

VISC

Atzinība.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizētais bērnu zīmējumu konkurss.

VISC

Atzinība.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizētais bērnu zīmējumu konkurss.

VISC

III vieta

Kaķu galerija. “Kaķi murrā, kaķi dejo”.

VISC

Atzinība.

“Portrets Latvijai”.

VISC

Pateicība.

Starptautiskais projektu konkurss (Vācija).

 

Pateicības diplomi.

Skolas audzēkņu darbu izstāde ’’Pavasara kaleidoskops’’ 209. telpā.

Skola

 

 

Skolēni veiksmīgi piedalās starptautiskajos projektos sadarbībā ar Austriju, Vāciju, Krieviju.

 • 30.09.2019.-07.10.2019. – 17 8.-12. klašu skolēni piedalījās grupas no partnerģimnāzijas Ottobrunn pieņemšanā projekta “Mūsu draugi Eiropā” ietvaros.
 • Gētes institūta starptautiskais konkurss “Weltenschreiber”.
 • Starptautiskā Pedagoģiskās apmaiņas birojs (PAD) konkurss-projekts - stipendija 9.b klases skolniecei.
 • Federālās zemes Saksija-Anhalte ikgadējs stipendiju konkurss „Proves mācības Magdeburgas universitātē” – 3 skolēni kļuva par stipendiātiem – 3 stipendiāti no 11.-12. klasēm.
 • Federālās zemes Lejassaksija ikgadējs stipendiju konkurss „Proves mācības Jade Augstskolā” - 2 stipendiāti no 12.a klases.
 • Federālās zemes Badene-Virtemberga ikgadējs stipendiju konkurss „Duāla izglītība Vācijā/ Vasara pilī” – 1 stipendija 12.a klases skolniecei.
 • 21.10.2019.-26.10.2019. – 25 6.-11. klašu skolēnu brauciens uz Sanktpēterburgu projekta „Baltijas dzintara atslēdziņas” ietvaros (sadarbībā ar Sanktpēterburgas pilsētas Frunzes rajona Valsts budžeta vispārizglītojošo skolu Nr. 318 ar padziļināto  itāļu mācību valodu)
 • Visu gadu realizējās Vācijas federatīvas zemes Ziemeļreina-Vestfālijas projekts 1.-11. klašu skolēniem (starptautiskais zīmējumu un vācu valodas rakstu konkurss) “Begegnung mit Osteuropa” /“Tikšanās ar Austrumeiropu”.
 • 2019./2020. mācību gada laikā 10.b klases skolniece vienu gadu mācījās Terezianum ģimnāzijā Vīne (Das Öffentliche Gymnasium der Stiftung Theresianische Akademie). Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Austrijas vēstniecību Latvijā.
 • Visu gada realizējās starptautiskais Gētes institūta projekts “Pasaules jaunatne debatē”, kurā piedalījās 10.-12. klašu skolēni.
 • Visu gadu realizējās starptautiskais Gētes institūta projekts “Lesefuechse”, kurā piedalījās 10.-12. klašu skolēni. Viena skolniece piedalījās konkursa finālā Berlīnē.

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.