Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

 

Mūsu skolas panākumi starptautiskā “Weltenschreiber” projektā

2020 gads paliks viens no neparastākajiem pēdējo gadu desmitā, bet neskatoties uz to mūsu skola turpina aktīvi piedalīties projektos, organizēt pasākumus, lai dotu mūsu skolēniem iespēju sakrāt tik vērtīgu pieredzi.

Šogad 11. un 12 klases skolnieces piedalījās starptautiskajā “Weltenschreiber” projektā. Kopā ar mūs pastāvīgo sadarbības partneri Gētes institūtu Rīgā mēs organizējam kreatīvas darbnīcas mūsu un arī citu Latvijas skolu skolēniem. Darbnīcas vadīja mūsu vācu valodas skolotājs Kirils Soklakovs un vācu bestselleru autors Pjers Jaravans (Pierre Jarawan). Skolēni rakstīja nelielus stāstus, dzejoļus un citus tekstus vācu valodā. Darbnīcas notika gan klātienē, gan attālināti.

Darbnīcu rezultātā iznāca neliela grāmatā ar mūsu skolēnu darbiem. Šo grāmatiņu elektroniskā formāta var apskatīt šeit:

https://www.goethe.de/resources/files/pdf210/weltenschreiber_riga.pdf

Grāmatas prezentācijas pasākumu var apskatīt šeit:

https://www.facebook.com/goetheinstitut.riga/videos/685521135702046

Šīs projekts bija daļa no liela starptautiskā projekta, kurā kopā ar Latviju piedalījās arī Vācija, Polija, Čehija, Rumānija, Baltkrievija, Ukraina un Krievija. Sīkāka informācija ir pieejama šeit:

https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/wel/abs.html

Mēs ļoti ceram, kā šīs projekts turpināsies arī nākotnē!

Diploms

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.