Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Skolas pašnovērtējums

Skolas pašnovērtējums 2019./2020.m.g.

 

Skolas attīstības plāns

Skolas attīstības plāns

 

Skolas iekšējie noteikumi

Vērtēšanas kārtība

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtības grozījumi no 03.09.2018.

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtības grozījumi no 11.11.2016.

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība no 09.09.2014.

 

Iekšēja kārtība

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu no 26.08.2020

Uzņemšanas noteikumi no 22.01.2020

Grozījumi „Iekšējās kārtības noteikumos” no 30.08.2019

Grozījumi „Iekšējās kārtības noteikumos” no 04.01.2018.

Grozījumi „Iekšējās kārtības noteikumos” 31.10.2016.

Grozījumi „Iekšējās kārtības noteikumos” no 30.08.2016. 

Grozījumi „Iekšējās kārtības noteikumos” no 31.08.2015

Iekšējās kārtības noteikumi no 29.08.2014.

 

 

Darba kartība

Grozījumi Darba kārtības noteikumos no 08.01.2018.

Grozījumi Darba kārtības noteikumos no 22.12.2017

Darba kārtības noteikumi  

 

Vispārēja dokumentācija (reglamenti, nolikumi, noteikumi)

Par Rīgas pilsētas pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2014.gadā

Sporta laukuma un stadiona publiskas izmantošanas noteikumi  

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas Ētikas kodekss

Ētikas komisijas nolikums

Atbalsta komisijas reglaments

Pagarinātās dienas grupas reglaments

Grozījumi “Pagarinātās dienas grupas reglamentā”

Reglaments Par priekšmetu fakultatīviem.

 

Vecāki

Grozījumi Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība (COVID-19) no 26.08.2020.

Kārtība, kādā notiek sadarbība ar izglītojamo vecākiem  

Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība 

Grozījumi Izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība no 11.11.2016.

Skolas padomes reglaments

Vecāku sapulces norises kārtība

 

Bibliotēka

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas reglaments

 

 

 

 

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.