Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

MK reglaments

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MK

Krievu valodas, literatūras un mākslas skolotāju MK

Dabaszinību un matemātikas skolotāju MK

Sociālo zinību skolotāju MK

Svešvalodu skolotāju MK

Sakumskolas skolotāju MK

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.