Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

1
1

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS

“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)

 J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola ir iesaistīta Eiropas sociālās fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kur piedalās skolas pedagogi un atbalsta personāls. Kopējais skolas pasākumu plāns ir izstrādāts divu gadu periodam no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam, ietverot šādas jomas:

Lasīt tālāk ...

p4b
p4b

  • Cienījamie vecāki! Cienījamie 6.-11.izglītojamie!

    Mūsu skola veiksmīgi darbojas projekts “Baltijas jūras dzintariņi”, kura ietvaros notiek apmaiņa ar Sanktpēterburgas pilsētas Frunzes rajona Valsts budžeta vispārizglītojošās skolas Nr. 318 ar padziļināto itāļu mācību valodu izglītojamajiem. Šīs skolas bērni dzīvo pie mūsu izglītojamajiem ģimenēs, apmeklē mūsu skolu, mācību stundas un piedalās kultūras pasākumus.

    Šogad rudens brīvdienās (23.-28.10.2017) mēs braucam uz Sanktpēterburgu, lai piedalītos starptautiskajā projektā “Baltijas jūras ekoloģija”.

Lasīt tālāk ...

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.