Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

steamup
steamup

Lai popularizētu eksaktos priekšmetus jauniešu vidū, kā arī palīdzētu gan vecākiem, gan skolotājiem mudināt bērnus par šiem priekšmetiem interesēties, VAS Latvijas Dzelzceļš atbalsta projektu STeaMup, kura ietvaros ir izveidota mājaslapa steamup.lv.

Mājaslapā regulāri tiek pievienoti jauni teksta uzdevumi, video materiāli, kur tiek izskaidrota mācību viela, rādīti fizikas, ķīmijas eksperimenti. Tāpat arī mājaslapā atrodami vairāki video ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem un blogeriem, kas īpaši populāri tieši jauniešu vidū. Šajos video cilvēki dalās savā pieredzē par to, kāpēc eksaktos priekšmetus ir jāmācās un kur tie pēc tam noder ikdienas dzīvē.

Ņemot vērā to, ka valstī mācības vēl joprojām norit attālināti, pastiprināta uzmanība pievērsta tieši tādu materiālu sagatavošanai, kas var noderēt, mācoties attālināti. Tāpēc vietnē izvietoti fizikas eksperimenti, ko skolēni var veikt paši mājās un vairāki video, kur detalizēti izskaidroti dažādi jēdzieni un darbības matemātikā, ķīmijā un fizikā.

Šobrīd liela nozīme ir dažādu digitālo rīku izmantošanai. Tāpēc aicinu Jūs dalīties ar informāciju par šo mājaslapu ar saviem eksakto zinātņu skolotājiem. Iespējams kāds no mājaslapā pieejamajiem materiāliem atvieglos skolotāja ikdienu un palīdzēs skolēnam apgūt mācību vielu.

 

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.