Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Screenshot_2021-04-13 Rīgas Tehniskā universitāte Inženierzinātņu centrs Baltijā
Screenshot_2021-04-13 Rīgas Tehniskā universitāte Inženierzinātņu centrs Baltijā

Rīgas Tehniskās universitātes Bērnu un jauniešu universitāte ir uzsākusi jauno mācību gadu.

Būtiski ir bērniem agrīnā vecumposmā piedāvāt plašu izglītojošu aktivitāšu kopumu par inženierzinātnēm un dabas zinātnēm. Jau šobrīd RTU BJU piedāvā dažādus nodarbību ciklus, iesaistot zinātniekus, profesorus un studentus no visām RTU fakultātēm un institūtiem. RTU BJU ir dalībniece tīklojumā EUCU.net, kas apvieno un veicina sadarbību starp bērnu un jauniešu universitātēm Eiropā un citviet pasaulē.

Darba tirgū trūkst dabaszinātņu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inženierzinātņu speciālistu. Prognozes liecina, ka līdz 2027. gadam Latvijā trūks ap 14 tūkstošiem augstākās kvalifikācijas speciālistu STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) virzienos, savukārt sociālo, komerczinātņu un humanitāro zinātņu jomā būs veidosies līdz 17. tūkstošiem liels darbinieku pārpalikums.

2021./2022.mācību gadā RTU BJU piedāvā:

1. Attālinātas BJU nodarbības ikvienam 2.-9.klases skolēnam Latvijā. Pieteikties nodarbībām var, aizpildot pieteikšanās anketu https://www.rtu.lv/lv/bju/nodarbibas/attalinatas-nodarbibas.

2. Bērnu un jauniešu universitātes jaunais nodarbību cikls “Iepazīsti RTU laboratorijas”.

Pirmā nodarbība notiks jau 25. septembrī RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijā. Nodarbību vadīs Sandis Dejus, RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošais pētnieks, iniciatīvas “Ū-vitamīns” virzītājs.

3. BJU rudens semestra lekcijas ZOOM ikvienam 7.-12.klases skolēnam.

9. oktobris notiks lekcija ''Kā koučings var palīdzēt izdzīvot skolā", to vadīs RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes docents Leonards Budņiks.

30. oktobris notiks lekcija "Autonomo vilcienu tehnoloģijas: Eiropas dzelzceļa nākotnes vīzija", to vadīs RTU Dzelzceļa inženierijas katedras vadītājs profesors Mihails Gorobecs.

6. novembris notiks lekcija "BIOmateriāli - cilvēka ķermeņa rezerves daļas", to vadīs RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra vadošā pētniece Kristīne Šalma-Ancāne.

4. Iespēja iegādāties BJU Zinātnes kastītes darbam ar skolēniem stundās. Vairāk informācijas: https://www.rtu.lv/lv/bju/zinatnes-kastite

 

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.