Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

 Iestājpārbaudījumā skolēnam ir piešķirts KODS, pēc kura var noskaidrot iestājpārbaudījumā iegūto rezultātu.

14.06.2021. no pulksten 14:00 līdz 15:00 – apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti darba kodu secībā tiks publicēti https://ej.uz/skolu2021_10kl.

Līdz 16.06.2021. skolas kancelejā ir jāiesniedz:

  • vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegums par uzņemšanu izvēlētajā vidusskolas programmā;
  • apliecības par vispārējo pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • tiem skolēniem, kas ir kārtojuši latviešu valodas kā valsts valodas pārbaudi, sertifikāta par valsts valodas apguvi kopija, uzrādot oriģinālu;
  • skolēna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.

Pieteiktiesvarklatienē, iepriekš sazvanotiespatālruni 67848951 unvienojotiesparvizīteslaikuvaiattālināti,izmantojot portalus https://latvija.lv/ un https://www.eparaksts.lv/

Līdz 18.06.2021. skola paziņos konkursa rezultātus – skolas mājas lapā  http://herderagrizinkalnavsk.lv/index.php/lv/ tiks publicēti kodēts pretendentu saraksts.

Izziņas pa tālr. 67848951, 67848948

 

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.