Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

gerb 1
gerb 1

gerb 1
gerb 1

Skola piedāvā unikālu iespēju apgūt padziļināti vācu valodu, saņemt starptautiski atzītus dokumentus: DSD I un DSD II diplomus lai turpinātu mācības augstskolās Vācijā, Šveicē, Austrijā.

Mēs sadarbojamies ar Gētes institūtu, Austrijas un Vācijas vēstniecībām Latvijā, Rēgensburgas un Rostokas Universitātēm, duālas izglītības Augstskolu Badmergenthaimā un Jādes Augstskolu. Skolā vairākus gadus  strādā pasniedzēji un brīvprātīgie no Vācijas. Mēs tradicionāli iesaistāmies starptautiskos projektos, kas ir saistīti ar Eiropas kultūru daudzveidību, vēsturi, mantojumu, vidi.

Vidusskola piedāvā divu virzienu programmas – Svešvalodas un uzņēmējdarbība un Svešvalodas un vide.

 

Lasīt tālāk...

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.