Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Stundu saraksts   2020./2021. m.g.

Fakultatīvu un individuālo nodarbību grafiks. 1. semestris  

Skolotāju konsultācijas saraksts I sem.

Pārbaudes darbu grafiks janvarīm

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.