Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola


32303236867_bb86488713_m
32303236867_bb86488713_m

Septembris:

 1. Zinību diena. Svinīga līnija. 03.09.
 2. Olimpiskā diena 21.09.
 3. Ekskursijas diena 26.09. (5.-9. kl.).
 4. Ekskursijas diena 27.09. (10.-12. kl.).
 5. Ekskursijas diena 28.09. (1.-4. kl.).
 6. Skolēnu pašpārvaldes sanāksme.
 7. Avīzes izdošana Nr.1.
 8. Piedalīšanās RSD kopsapulcē.

 Oktobris:

 1. Skolotāju diena. 05.10.
 2. klašu izglītojamo iesvētīšana 19.10.
 3. Rudens gadatirgus. 18.10.
 4. Skolēnu pašpārvaldes sanāksme.
 5. Avīzes izdošana Nr.2.

Novembris:

 1. Lāčplēša diena. 10.11.
 2. Radošais darbs veltīts Latvijas Republikas 100. gadadienai. 13.11.
 3. Svētku pasākums veltīts Latvijas Republikas 100. gadadienai. 17.11.
 4. Avīzes izdošana Nr.3.
 5. Skolēnu pašpārvaldes sanāksme.

Decembris:

 1. Labdarības koncerts. 21.12.
 2. Ziemassvētku izrāde (1.-4. kl.). 13.12.
 3. Ziemassvētku izrāde (9.-12. kl.). 20.12
 4. Ziemassvētku pasākums (5.-8. kl.). 20.12
 5. Pašpārvaldes nakts. 28.12. – 29.12.
 6. Avīzes izdošana Nr.4.
 7. Skolēnu pašpārvaldes sanāksme.

Janvāris:

 1. Talantu show 25.01.
 2. Skolēnu pašpārvaldes sanāksme.
 3. Avīzes izdošana Nr.5.

Februāris:

 1. Valentīna diena. Mīlestības pasts. 14.02.
 2. Skolēnu pašpārvaldes sanāksme.
 3. Avīzes izdošana Nr.6.

 Marts:

 1. Starptautiskā sieviešu diena. 08.03.
 2. Avīzes izdošana Nr.7.
 3. Skolēnu pašpārvaldes sanāksme.

Aprīlis:

 1. Lieldienu darbnīca. 19.04. – 22.04
 2. Krāsaina nedēļa. 08.04. – 12.04.
 3. Pilsētas talantu festivāls. Fināls.
 4. Skolēnu pašpārvaldes sanāksme.
 5. Avīzes izdošana Nr.8.

Maijs:

 1. Skolas izglītojamo Kongress. Vēlēšanas. 8.-12. kl. 03.05.
 2. Mātes diena. 10.05.
 3. Pēdējais zvans 9. kl. 17.05.
 4. Pēdējais zvans 12. kl. 17.05.
 5. Avīzes izdošana Nr.9.
 6. Skolēnu pašpārvaldes sanāksme.

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.