Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas plānotais piedāvājums vidusskolas skolēniem (2 grozi):

1. Humanitārās zinātnes un svešvaloda

 2. Dabaszinātnes un svešvaloda

Dokumentu iesniegšana:
 
Pieteikšanas no 18. jūnija, pierakstoties pa telefonu 67848951 no 9.00 līdz 15.00
Papilduzņemšana, sākot no 1. jūlija, pierakstoties pa telefonu 67848951 no 9.00 līdz 15.00
Izziņas un konsultācijas par telefonu 67848948 no 9.00 līdz 15.00.

Humanitārās zinātnes un svešvaloda

Dabaszinātnes un svešvaloda

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.