Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

1
1

 

Apmācības programma jauniešiem ”Vienaudzis – Vienaudzim”

Mērķis: 

Veselīga dzīvesveida popularizēšana un izglītošana jauniešu vidū.

 Līdera prasmju pilnveide.

Uzdevumi:

Iesaistīt 10 un 11 klašu audzēkņus atkarību profilakses darbā, lai jaunieši varētu darboties, kā vienaudžu izglītotāji un būtu resurss veselīga dzīvesveida veicināšanā.

Attīstīt un pilnveidot tās dzīves prasmes, uzskatus un normas, kas veicinātu jauniešu pašu atbildību par savu fizisko, psiholoģisko un sociālo labklājību mūsdienu  sabiedrībā.

Laika posms: No februāra mēneša līdz 13.maijam

Vieta: J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Apmācību programmas tēmas:

  • Iepazīšanās. Savstarpējā komunikācija, sadarbība.
  • Jauniešu Stereotipi un aizspriedumi.
  • Atkarības un to ietekme.
  • Sevis pasargāšana, pretošanās spiedienam.
  • Attiecības, konflikti un to risināšana.
  • Veselīga dzīvesveida daudzveidība un tā ieguvumi.
  • Sava ārējā tēla veidošana.
  • Sevis prezentēšana, mērķa sasniegšana.
  • Kā es varu popularizēju veselīgu dzīvesveidu.

Nodarbību skaits pēc vajadzības)

Veselīga dzīvesveida “Mazās kampaņas”  izveide un īstenošana savā skolā par veselīga dzīvesveida popularizēšanu (informatīvs materiāls, priekšnesums, plakāts, dziesma, deja, nodarbība u.c.)

Pēc apmācībām dodas divu dienu nometnē: “Līderu prasmju pilnveide “.

 

Pēc apmācībām jaunieši saņem Apliecinājumu par izietajām apmācībām.

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.