Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus

Kad un kā noslēgsies šis mācību gads?

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

valsts
valsts

Biežāk uzdotie jautājumi par 2019./2020. mācību gada noslēgumu un eksāmeniem.

Kad un kā noslēgsies šis mācību gads?

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 777 "Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestra sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” mācību gads dažādām klasēm noteikts šādi:

  • klasēm - 29. maijs ir pēdējā mācību diena; 12. jūnijs - mācību gada beigu datums.
  • klasēm - 15. maijs ir pēdējā mācību diena; 7. jūlijs - mācību gada beigu datums.
  • Pārējām klasēm (mācības attālināti) - 29. maijs pēdējā mācību diena; 29. maijs - mācību gada beigu datums.

Apliecību izsniegšanu par pamatizglītības ieguvi aicinām organizēt pēc 12. jūnija.

Sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību tiks izsniegti, sākot ar 24. jūliju

Sertifikāti par valodas prasmes pārbaudi mazākumtautību skolās tiks izsniegti, sākot ar 26.jūniju

Kad 9. Un 12.klases skolēniem ir izliekami gala vērtējumi mācību priekšmetos?

  • 9.klasei - no 25. līdz 29.maijam.
  • 12.klasei - no 11. līdz 15.maijam.

Vai 9. Un 12.klases skolēni līdz 2019./2020.mācību gada beigām var uzlabot mācību priekšmetos iegūtos vērtējumus?

Var uzlabot skolas noteiktajā kārtībā.

Kad skola izsniegs apliecību par vispārējo pamatizglītību?

Sākot no 12.jūnija. Savukārt mazākumtautību izglītības programmu skolēniem, kuri izvēlējušies kārtot valsts pārbaudījumu latviešu valodā, apliecību par pamatizglītības ieguvi izsniedz pēc Valsts izglītības satura centra izsniegtā pamatizglītības sertifikāta saņemšanas.

Kad skola izsniegs atestātu par vispārējo vidējo izglītību?

Sākot no 24.jūlija, kad Valsts izglītības satura centrs izsniegs vispārējās vidējās izglītības sertifikātus.

Vai 9.klases skolēns pirms apliecības par vispārējo pamatizglītību saņemšanas var pieteikties vispārējās izglītības iestādes 10.klasē vai profesionālās izglītības iestādes 1.kursā?

Jā.

Vai skolēniem būs iespēja atgriezties skolā šajā mācību gadā?

9. un 12. klašu skolēni, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri kārto noslēguma pārbaudījumus, apmeklē (ja nepieciešams) klātienes konsultācijas. 9. klase šajā sarakstā iekļauta, jo mazākumtautību skolās skolēni var izvēlēties kārtot latviešu valodas eksāmenu, pamatskolas skolēniem ir iespēja un nepieciešamība gatavoties nākamajam izglītības posmam, kā arī uzlabot noslēguma vērtējumus.

Tāpat izglītības iestādēs uz klātienes mācībām būs iespēja atgriezties arī pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir jāsagatavojas mācībām 1.klasē. Šajā gadījumā iestādes vadītājs, ņemot vērā vecāku viedokli un pārliecinoties par iespēju nodrošināt visas nepieciešamās distancēšanās un higiēnas prasības, pieņem lēmumu par klātienes mācību norisi. Attiecībā uz pirmsskolas vecuma bērniem vecākiem ir tiesības pieņemt lēmumu un bērnu uz izglītības iestādi vai bērnudārzu nevest. Šajā gadījumā jāvienojas ar izglītības iestādi, lai mācības būtu iespēja turpināt attālināti.

Pārējie skolēni līdz 29. maijam turpina mācības attālināti un uz klātienes nodarbībām skolā šajā mācību gadā neatgriežas.

Vai no 12.maija pirmsskolās klātienē atsāksies 5-6 gadus vecu bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei?

Izglītības iestādes dibinātājs VAR PIEŅEMT lēmumu par 5-6 gadus vecu bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei. Mācības var notikt arī tikai attālināti. Dibinātājam par savu lēmumu jāinformē vecāki.

Vai no 12.maija varu vest bērnu uz pirmsskolu, ja iepriekš to nedarīju?

Arī no 12.maija pirmsskolām jānodrošina darbs dežūrgrupu režīmā. Nav noteikti ierobežojumi dežūrgrupu skaitam. Ja vecāki paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, viņiem jāvēršas pie pirmsskolas vadības ar lūgumu uzņemt bērnu dežūrgrupā. Apliecinājumi vairs nav jāiesniedz.

Vai skolotājiem šogad ir paredzēts atvaļinājums?

Pedagogu atvaļinājumu, tāpat kā citu profesiju pārstāvju atvaļinājumu, regulē Darba likums.

  • Pedagogam ir tiesības saņemt astoņas nedēļas garu atvaļinājumu, tas var būt arī dalīts / pārtraukts.
  • Atvaļinājums pienākas neatkarīgi no skolas dibinātāja.
  • Parasti skolotāji atvaļinājumā dodas vasarā, taču, vienojoties ar darba devēju, var to izņemt arī citā laikā.

Kas notiek ar iestāšanos un uzņemšanu vidusskolās, profesionālajās skolās un augstskolās?

Uzņemšanas nosacījumi profesionālajās un vidējās izglītības iestādēs nav mainīti: prasība ir apliecība par pamatizglītības iegūšanu. Bet ir vidusskolas un ģimnāzijas, kuras pašas nosaka, kā uzņem vidusskolēnus. Ir zināms, ka arī šogad valsts ģimnāzijas un daudzas vidusskolas rīkos uzņemšanas konkursus. Piemēram, Rīgas vidusskolas plāno vienotu un centralizētu kombinētu pārbaudījumu. Izglītības iestāde nedrīkst prasīt skolēnam sertifikātu par latviešu valodas eksāmenu mazākumtautības izglītības programmās, jo, ņemot vērā ārkārtējo situāciju, šis pārbaudījums mazākumtautības izglītības iestādēs nav obligāts. Skolēni individuāli var izvērtēt nepieciešamību kārtot šo pārbaudījumu.

Kādi ir nosacījumi attiecībā uz uzņemšanu augstskolās?

Latvijas augstskolām ir vienots princips - lai iestātos augstskolā, tiks vērtēti obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti (vidusskolēniem šogad tie ir matemātikā, latviešu valodā un kādā no svešvalodām). Augstskolas var noteikt arī papildu nosacījumus, lai uzņemtu studentus. Atsevišķās studiju programmās var prasīt arī izvēles CE rezultātu.

Ārvalstīs iestāšanās augstskolās notiek pēc dažādiem nosacījumiem. Sertifikāti par iegūto vidējo izglītību tiks izsniegti, sākot ar 24. jūliju. Ja skolēnam ir nepieciešama izziņa par pārbaudījumu nokārtošanu, lai iestātos kādā ārvalstu augstskolā, to var saņemt, nosūtot iesniegumu Valsts izglītības satura centram.

Sīkāka informācija VISC mājaslapā: https://visc.gov.lv/visc/makspak/izzinace.shtml

Vai šogad būs izlaidumi?

Ir pieļaujams svinīgs pasākums atestāta saņemšanas brīdī, bet ir jāievēro visi valstī noteiktie drošības pasākumi: svinīgajā pasākumā var piedalīties ne vairāk kā 25 cilvēki, jāievēro 2 metru distance, bet svinību saviesīgā daļa jāsvin ģimenes lokā - mājās. Svinīgā pasākuma ilgums skolas iekštelpās nedrīkst pārsniegt trīs stundas.

Kā skolēniem tiks organizēta droša nokļūšana uz eksāmeniem?

Šos loģistikas jautājumus pašlaik risina IZM, sadarbojoties ar Satiksmes ministriju un Latvijas pašvaldībām. VISC ir ļoti svarīgi apzināt skolēnu skaitu, kas piedalīsies eksāmenos, tādēļ līdz 15. maijam izglītības iestādēm jāveic skolēnu pārreģistrācija, precizējot skolēnu skaitu, kuri piedalīsies konkrētajos eksāmenos.

Kad tiks izsniegti atestāti 12. klasēm?

Sākot ar 24. jūliju.

Kad jāizliek atzīmes?

Mācību gads visām klasēm (izņemot 9. un 12. klasi) noslēdzas 29. maijā. Līdz tam arī skolotājiem ir jāizliek atzīmes.

Kāpēc VISC neizskatīja iespēju organizēt eksāmenus tiešsaistē, kas palīdzētu novērst nepieciešamību pēc eksāmenu novērotājiem?

VISC izskatīja šo iespēju. Tika aptaujāti 9. klašu skolēni par viņu tehniskajām iespējām, pieejamajām kamerām un mikrofoniem. Tad tika pieņemts lēmums eksāmenus 9. klasēm atcelt (izņemot minēto latviešu valodas eksāmenu mazākumtautību skolām).

Nākotnē, līdz ar jaunā izglītības satura ieviešanu, eksāmenu kārtošana varētu notikt tiešsaistē. Bet ne pašlaik, kad mācības notiek attālināti.

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.

Seko mums Facebook