Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise 2020.gada 15.jūnijs

1. Skolas direktors līdz šā gada 10.jūnijam izdod rīkojumu par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma (turpmāk – Iestājpārbaudījums) norisi (telpas, vadītāji) par vadītājiem nenorīkot matemātikas vai svešvalodas skolotājus. Skolēnu saraksti, skolēnu identifikācijas kodu saraksti un kodu lapu sagataves tiks nosūtītas skolas direktoram uz e-pastu līdz šā gada 12.jūnijam. Skolas direktors līdz Iestājpārbaudījumam nodrošina skolēniem nepieciešamo koda lapu sagatavošanu, parakstīšanu un apzīmogošanu ar skolas zīmogu. Skolas direktors savlaicīgi katram iestājpārbaudījuma vadītājam izsniedz 2 A4 aploksnes, kurās pēc iestājpārbaudījuma tiks ievietoti skolēnu aizpildītie darbi (vienā aploksnē matemātikā, otrā svešvalodā).

2. Iestājpārbaudījuma materiālu saņemšana:

15.06.2020.no plkst. 8.00 līdz plkst. 9.00, 214.telpa  (Kongresa nams).

Materiālus var saņemt skolas direktors vai viņa pilnvarota persona (jāuzrāda pilnvara un personas apliecinošs dokuments). Materiāli katrai skolai tiks sagatavoti un safasēti atbilstoši skolas norādītajam skolēnu skaitam konkrētās skolas telpās.

3. Iestājpārbaudījuma norises kārtība:

Skolas direktora norīkotās personas, Iestājpārbaudījuma kārtotājam ierodoties izglītības iestādē, lūdz uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte, vai skolēna apliecība) un atzīmē skolēna ierašanos skolēnu sarakstā. Skolēnam tiek norādīts uz kuru skolas telpu ir jādodas.

Līdz 10.30

·         Iestājpārbaudījuma vadītāji pārbauda telpas – vai telpa ir sakārtota, ievērojot pamatprincipus piesardzības pasākumiem, vai pulkstenis ir novietots skolēniem redzamā vietā.

10.30

·         Skolas direktors izsniedz iestājpārbaudījuma vadītājiem aploksnes ar iestājpārbaudījuma materiāliem, 2 tukšas A4 aploksnes, kurās pēc iestājpārbaudījuma tiks ievietoti skolēnu aizpildītie darbi (vienā aploksnē matemātikā, otrā svešvalodā), skolēnu sarakstu lapas un skolēnu identifikācijas kodus lapas. Iestājpārbaudījuma vadītājs uz noteiktajiem darba galdiem telpā novieto skolēnu identifikācijas kodu lapas.

Līdz 10.45

·         Skolēni ienāk iestājpārbaudījuma telpā pa vienam, personiskās mantas, kuras nav nepieciešamas eksāmena laikā, atstāj telpā tam paredzētajā vietā un dodas pie norādītā darba galda līdz ņemot darba piederumus (pildspalvas, zīmuļi, dzēšgumija, lineāls).

10.45

·         Iestājpārbaudījuma vadītājs iepazīstina ar norādījumiem iestājpārbaudījuma norisē, aicina skolēnus identifikācijas kodu lapās (2 eksemplāri) (1.pielikums) ierakstīt norādīto informāciju un uz darba galda lūdz novietot personu apliecinošu dokumentu.

10.55

·         Iestājpārbaudījuma vadītājs izdala skolēniem iestājpārbaudījuma darbu (abas daļas) un aicina ierakstīt skolēna koda numuru tam paredzētajās vietās.

·         Iestājpārbaudījuma vadītājs atgādina, ka iestājpārbaudījuma darba izpildes laiks ir divas stundas.

11.00 -13.00

·         Skolēni pilda iestājpārbaudījuma darbu.

·         Iestājpārbaudījuma vadītājs savāc no skolēnu darba galdiem skolēnu identifikācijas kodu lapas vienu eksemplāru un sagatavo skolēnu sarakstus četros eksemplāros (divus  iestājpārbaudījuma daļai “Matemātika”, divus  iestājpārbaudījuma daļai “Svešvaloda”) .

·         Sarakstā katra skolēna vārdam, uzvārdam pretī ieraksta viņam piešķirto identifikācijas kodu.

13.00

·         Iestājpārbaudījuma vadītājs paziņo iestājpārbaudījuma beigas un skolēni nodod iestājpārbaudījuma vadītājam darbu.

·         Iestājpārbaudījuma vadītājs sašķiro iestājpārbaudījuma darbus  atsevišķi pa daļām – matemātika un svešvaloda.

·         Iestājpārbaudījuma darbus  sakārto kodu secībā, atzīmē sarakstā, kuru skolēnu darbi tiek nosūtīti vērtēšanai.

·         Iestājpārbaudījuma darbus un vienu skolēnu sarakstu ievieto aploksnē, aploksni aizlīmē, uz tās uzraksta pirmā un pēdējā skolēna, kuru darbi ielikti aploksnē, kodus, kā arī iestājpārbaudījuma daļas  nosaukumu „Matemātika” vai  “Svešvaloda”.

13.15

·         Iestājpārbaudījuma vadītājs aploksnes un skolēnu koda lapas nodod skolas direktoram.

·         Visas iestājpārbaudījuma  darba aploksnes tiek apzīmogotas.

·         Ja iestājpārbaudījums pildīts vairākās telpās, aploksnes tiek secīgi sanumurētas skolēnu kodu secībā.

·         Uz aploksnēm parakstās skolas direktors un iestājpārbaudījuma vadītājs.

·         Skolas direktors nodrošina, ka tiek aizpildīts elektroniski skolēnu kodu saraksts un nosūtīts uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.">iestājpārbaudīŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 15.jūnija plkst.15.00.

·         Skolas direktors deleģē personu un nodrošina aplokšņu ar visiem iestājpārbaudījuma materiāliem nogādāšanu  uz iestājpārbaudījuma vērtēšanas vietām (3. pielikums).

 • Ja Iestājpārbaudījuma kārtotāji telpā ir ieradušies ātrāk un visas kārtotāju vietas ir aizņemtas, tad iestājpārbaudījuma vadītājs, izpildot visas pirms iestājpārbaudījuma noteiktās prasības, ar skolas direktora atļauju var noteikt ātrāku laiku iestājpārbaudījuma uzsākšanai, skolēniem norādot divu stundu kārtošanas intervālu un uz tāfeles uzrakstot laiku, kurā iestājpārbaudījums beigsies.
 • Iestājpārbaudījuma vērtēšanā piedalās:

Rīgas 49.vidusskolā Krišjāņa Valdemāra ielā 65 – matemātikas daļai

Rīgas Centra humanitāro vidusskolā Krišjāņa Barona ielā 97A - svešvalodas daļai

vērtētāji no

 • Rīgas Franču liceja
 • Rīgas 10.vidusskolas
 • Rīgas 22.vidusskolas
 • Rīgas 40.vidusskolas
 • Rīgas 49.vidusskolas
 • Rīgas Centra humanitārās vidusskolas
 • Rīgas Hanzas vidusskolas
 • J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas (matemātikā, angļu valodā)
 • Rīgas Kultūru vidusskolas.

Rīgas 64.vidusskolā Burtnieku ielā 34 - matemātikas daļai
Rīgas Teikas vidusskolā Aizkraukles ielā 14 - svešvalodas daļai

vērtētāji no

 • Rīgas Klasiskā ģimnāzijas
 • Rīgas 64.vidusskolas
 • Rīgas 84.vidusskolas
 • Rīgas 89.vidusskolas
 • Rīgas Juglas vidusskolas
 • Rīgas Purvciema vidusskolas
 • Rīgas Teikas vidusskolas.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā Ruses ielā 22 - matemātikas daļai
Rīgas 34.vidusskolā Kandavas ielā 4 - svešvalodas daļai

vērtētāji no

 • Āgenskalna Valsts ģimnāzijas
 • Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas (angļu valoda, vācu valodā)
 • Rīgas Angļu ģimnāzijas
 • Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas
 • Ziemeļvalstu ģimnāzijas
 • Iļģuciema vidusskolas
 • Rīgas 34.vidusskolas
 • Rīgas Imantas vidusskolas
 • G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas (vācu valodā)
 • Rīgas Ostvalda vidusskolas.

Iestājpārbaudījuma vērtētāji norādītajā vērtēšanas vietā ierodas 15.jūnijā plkst.13.00 un piedalās standartizācijas sanāksmē skolas norādītajā telpā.

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.