Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Picture1
Picture1

08.02.2018. g. musu skolā notika skolas vecāku konference "Mūsdienu izglītojamais izglītības reformas vidē".
Skola 2030:
Projekta īstenošanas ilgums: 2016. gada 17. oktobris- 2021. gada 16. oktobris.


Macību jomas: Valodas; sociālā un pilsoniskā; kultūras izpratne un pašizpausme mākslā; dabaszinātnes; matemātika; tehnoloģijas; veselība un fiziskās aktivitātes.
Caurviju prasmes: Pašizziņa un pašvadība; domāšana un radošums; sadarbība un līdzdlība; digitālā.
Vērtības/tikumi: atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, sodilaritāte, taisnīgums, tolerance.

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photoset not found"

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.