Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

IMG_20191202_081449
IMG_20191202_081449

Mūsu skolā no 19.11.2019 līdz. 02.12.2019 notika ceļojošā izstāde: Vairāk nekā bērnu spēles. Bērni holokaustā: jaunrade un spēles.

zstādes mērķis: Padziļināt izpratni par Holokausta traģēdiju.

Izstāde sastāv no 17 planšetēm (teksti, fotogrāfijas, artefakti), divām dokumentālajām īsfilmām un spēles „Monopols” dublikāta.

 Lielākajā daļā Eiropas valstu Holokausts radikāli mainīja ebreju bērnu dzīvi. Viņu ierastajai bērnībai pēkšņi beidzoties, bērniem nereti nācās cīnīties ar nepārvaramām grūtībām – pastāvīgu badu, izmisumu un briesmām. Viņiem bieži nācās uzņemties pieaugušu cilvēku pienākumus. Šī izstāde atklāj bērnu ikdienas cīņu par izdzīvošanu un centienus saglabāt bērnību, neraugoties uz skarbo realitāti sev apkārt.

Lasīt tālāk ...

ir-ok-pasakumi-51a5f931484bc
ir-ok-pasakumi-51a5f931484bc

J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas pasākumu plāns 2019. / 2020. m. g. oktobrim.

Lasīt tālāk ...

pumpurs_midi
pumpurs_midi

Izglītības kvalitātes valsts dienests turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku 

Lasīt tālāk ...

1
1

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS

“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)

 J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola ir iesaistīta Eiropas sociālās fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kur piedalās skolas pedagogi un atbalsta personāls. Kopējais skolas pasākumu plāns ir izstrādāts divu gadu periodam no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam, ietverot šādas jomas:

Lasīt tālāk ...

skolas-soma.2
skolas-soma.2

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Lasīt tālāk ...

prazdniki_1_sentyabrya_nachalo_uchebi_22330307032
prazdniki_1_sentyabrya_nachalo_uchebi_22330307032

Zinību dienas plāns 02.09.2019

Plkst. 9.30

Svinīgā līnija (skolas pagalmā) 1.a, 1.b, 1.c, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b, 12. klase.

 Plkst. 11.00

Svinīgā līnija (skolas pagalmā) 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 5.c, 7.a, 7.b, 7.c klase.

 Gadījumā, ja laukā līst, svinīgā līnija notiks aktu zālē.

Lasīt tālāk ...

1541595950_282
1541595950_282

Iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” pasākums, izmantojums mācību un audzināšanas procesā

  1. J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas 7.B klases Izzinošā mākslas nodarbība stikla studijā “Glass Point”

Nodarbība tika rezervēta pa tel. 20286296. Mākslas nodarbības  cena personai 5 EUR.

Lasīt tālāk ...

1541595950_282
1541595950_282

Iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” pasākums, izmantojums mācību un audzināšanas procesā

J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna  vidusskolas 9. Klases

Andreja Upīša memoriālo muzeju Lielvārdē.

Ekskursija pa muzeju un māju. 27.09.2018

Klases stundās audzinātāji runā par uzvedību muzejā un sabiedriskās vietās.

Lasīt tālāk ...

1541595950_282
1541595950_282

   Iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” pasākums, izmantojums mācību un audzināšanas procesā.

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola. 4.c klase.

30.04.2019. Virtuālais planetārijs.

         Pirms virtuālā planetārija apmeklējuma ar bērniem notika pārrunas. Bērni pastāstīja, kas viņiem ir zināms par planetāriju un zvaigzniem, iepazīstinājās ar jēdzienu “virtuālais planetārijs”.

Lasīt tālāk ...

1541595950_282
1541595950_282

Projekts ,,Latvijas skolas soma’’.

J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna  vidusskola  3.b klase.

Projektā “Skolas soma” 3.b klases skolēniem 10.05.19. bija iespēja apmeklēt SIA ,,Betolli” tauriņu šūšanas meisterklasi. Nodarbības pirmajā daļā skolēni skatījās mācību filmu par darbu un produkciju SIA ‘’Betolli”. Otrajā daļā skolēniem bija radoša nodarbība: skolēni darbojās individuāli un grupās, uzdevums - izšūt tauriņu.

Lasīt tālāk ...

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.