Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr.Kods un teksta daļaLicences numursNosaukums
1. 21011121 V-7421 Pamatizglītības mazākumtautību programma
2. 21012121 V-7422 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
3. 31011021 V-7423 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
4. 31012021 V-7436 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
5. 21011121 V-3382 Pamatizglītības mazākumtautību programma
6. 21017121 V-3643 Pamatizglītības mazākumtautību programma
7. 31016011 V-3118 Vispārējās vidējās izglītības programma
8. 31011011 VK-7423 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
9. 31012011 VK-7436 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr.Programmas kodsInterešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
2. AK040300 Kultūrizglītība, Teātris
Leļļu teātris
3. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
4. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
5. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
6. AK031500 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Tradicionālie rokdarbi
7. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
8. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
9. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
10. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
11. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
12. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
13. AK031300 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Šūšana, modelēšana
14. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
15. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu
16. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
17. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
18. AK010405 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Akordeonistu ansamblis
19. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
20. AK060100 Kultūrizglītība, Folklora
Folkloras kopas
21. AK010502 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentu spēle, Akordeona spēle
22. AK020203 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, 1.-4. klašu mūsdienu deju grupa
23. AK020204 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, 5.-9. klašu mūsdienu deju grupa
24. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
25. AC000103 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Angļu

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.