Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Untitled

LIZDA biroja bijusī kolēģe - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes doktorantūras studente Ilze Priževoite promocijas darba ietvaros veic pētījumu „Vispārējās izglītības iestāžu skolotāju atalgojuma un snieguma izvērtējums Latvijas reģionos”.  

Skolotāja profesija kļūst aizvien sarežģītāka, prasības pieaug. Turpretī skolotāju darba algas nav adekvātas atbilstoši šī laika ekonomiskajām pārmaiņām. Valdība līdztekus algas palielinājumam prasa paaugstināt izglītības kvalitāti, uzsverot, ka algas iet roku rokā ar izglītības kvalitāti. Turpinoties neapmierinātībai, to izraisītās sekas var radīt draudus ne tikai izglītības sistēmai, bet nākotnes kontekstā arī sabiedriskajam un ekonomiskajam sektoram Latvijā. Latvijā līdz šim nav veikts pētījums, un līdz ar to nav pamatojuma apgalvojumam, ka, palielinot darba algas, uzlabosies darba sniegums. Tādejādi pētījums pamatotu, kādi faktori ietekmē skolotāja sniegumu un līdz ar to arī kvalitāti un vai darba algas palielināšana uzlabotu skolotāju sniegumu. 

Aptaujas mērķis: noskaidrot vispārējās izglītības iestādēs strādājošo skolotāju viedokli par snieguma (Jūsu darba rezultāts) ietekmējošajiem faktoriem. 

Mērķauditorija: vispārējās izglītības iestādēs strādājošie skolotāji un administrācija (direktori un direktoru vietnieki). 

Aptaujas ilgums: līdz š.g. 16. oktobrim. 

Cik ilgu laiku aizņem aptaujas aizpildīšana? 20 – 30 min. 

  

Kur aizpildīt? 

Anketa skolotājiem: https://www.visidati.lv/aptauja/1616191317/

 

Aicinām  Jūs aizpildīt  aptauju un  aicināt aizpildīt to  arī citiem vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem, direktoriem un direktoru vietniekiem!  

Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. 

Pētījuma datus būs iespējams izmantot gan izstrādājot jauno pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli, gan argumentācijā – vai skolotāju darba sniegums un līdz ar to kvalitāte uzlabosies, ja tiks palielināta darba alga.  

Pētījuma dati tiks prezentēti LIZDA. 
 

Kopīgiem spēkiem mums izdosies sasniegt vairāk! 

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.