Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

1
1

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS

“ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)

 J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola ir iesaistīta Eiropas sociālās fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kur piedalās skolas pedagogi un atbalsta personāls. Kopējais skolas pasākumu plāns ir izstrādāts divu gadu periodam no 2017.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 31.maijam, ietverot šādas jomas:

Kultūrizglītība un radošās industrijas

STEM un vide

Sports

Valodas

Plānojot aktivitātes, paredzēts, ka 1.-9.klašu izglītojamajiem tiek piedāvāts iesaistīties gan mācību satura pasākumos, gan ārpusstundu pasākumos. Piemēram, mācību saturā piedāvātie pasākumi: integrācija svešvalodā, palīdzība svešvalodā, nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām lasītprasmju attīstīšanai, nodarbības individualizētam mācību atbalstam sportā 1.-9.klasēm, projekts svešvalodā, individuālās psihologa konsultācijas, projekts svešvalodā, radošās domāšanas attīstība u.c. Piedāvātie ārpusstundu pasākumi: aizraujošā ķīmija, jauno matemātiķu klubs, nodarbību cikls par drošības jautājumiem, nodarbību cikls kognitīvo spēju attīstīšanai, nodarbību cikls loģiskās domāšanas attīstībai, nodarbību cikls par dabu pētniecības iespējām skolā u.c.

 

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” piedāvā:

  • Slidotapmācība 1.klašu 20 izglītojamajiem sadarbībā ar P.I.S.S. “Pārdaugava” un Volvo sporta centru. Bērni tiks nogādāti uz slidotavu ar norīkoto autobusu, apmācību veiks profesionālie treneri. Pasākuma īstenošanas laiks: līdz 2018.gada 21.decembrim.
  • “Robinsons – dabas pētnieks” sadarbībā ar biedrību “Izdzīvošanas skola”, kur 6.-7.klašu 40 izglītojamie iegūs praktisku pieredzi dabā. Pasākuma īstenošanas laiks: 2018.gada 14.septembris.

Paldies par iespējām!

 

Plakats

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.