Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Без названия 5
Без названия 5

Pāgājušajā gadā mūsu skolēnu pašpārvalde kopā ar Austrumu vidusskolas un Zolitūdes ģimnāzijas pašpārvaldi rīkojuši projektu „Vienoti Olimpiskajā kustībā!”, kā arī lielu projektu ar 86., 88. un 37. vidusskolām „Četras Eiropas Zvaigznes”. Pasākums noritēja izcili, tādēļ tika nolemts, ka tālākā sadarbība un vairāk projektu arī ar citām skolām mums būs nepieciešama.

Saistībā ar Latvijas 100 gadi, mēs centīsimies parādīt Rīgas rajonu skaistumu un svarīgumu. Grīziņkalns ir nezināms vai nepopulārs rajons, tomēr tam ir liela vēsturiska vērtība. Šeit ir saglabājušies vairāki XX gs. sākuma arhitektūras pieminekļi. Tāpat Grīziņkalna rajona teritorijā atrodas UNESCO aizsargjoslas robežas.

Pirmkārt, jaunieši iepazīsies ar Grīziņkalna rajona vēsturi un nozīmi. Tas var ieaudzināt viņiem lepnumu par savu valsti un patriotismu.

Otrkārt, šāda veida pasākumi palīdzēs jauniešiem pavadīt vairāk laika svaigā gaisā kopā ar saviem vienaudžiem. Skoleniem būs lielāka iespēja savstarpējai komunikācijai, atrast kopīgas intereses un attīstīt savas sociālās prasmes. Šis projekts attīsta orientēšanās prasmes, ko var saukt par pamatprasmēm. Viss minētais var būt ļoti lietderīgs turpmākai dzīvei.

Treškārt, nodarbojoties ar ārpusskolas pasākumiem, skoleniem var mainīties attiekme pret skolu, tādēļ šādi pasākumi modinās skolēnos interesi iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī motivēs viņus labāk mācīties skolā un iegūt izglītību.

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.