Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

Riga—LV—Logo-black
Riga—LV—Logo-black

Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024.mācību gadā/

Lasīt tālāk...

Screenshot 02-24-2022 18.17.43
Screenshot 02-24-2022 18.17.43

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs informē par mācību piedāvājumu Rīgas iedzīvotājiem 2023. gada MARTĀ un APRĪLĪ (skat. pievienoto bukletu).

Piedāvājums pieejams gan klātienes,  gan  attālinātās nodarbībās.

Lūgums iespēju robežās pārsūtīt pievienoto informāciju gan skolotājiem, gan skolēnu vecākiem elektroniski.

Informācija par kursiem un pieteikšanās arī mūsu mājaslapā: www.riimc.lv/ sadaļā Pieaugušo_izglitiba

 

 

Screenshot 02-24-2022 18.17.43
Screenshot 02-24-2022 18.17.43

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs informē par mācību piedāvājumu Rīgas iedzīvotājiem 2022. gada NOVEMBRĪ un DECEMBRĪ (skat. pievienoto bukletu).

Lasīt tālāk...

2
2

Atgādinājam vecākiem par Neklusē pasākumiem oktobrī - sarunas ar psihoterapeiti Lauru Valaini par raksturīgo vecumposmiem, vecāku un skolotāju iesaisti mobinga preventīvā novēršanā, kā arī tad, kad skolēns jau ir iesaistīts mobingā. Sarunas laikā Laura Valaine arī atbildēs uz Jūsu jau iepriekš iesūtītajiem jautājumiem, kā arī jautājumiem, ko uzdosiet sarunas laikā. Sarunas notiks tiešsaistē sociālā projekta Neklusē facebook lapā:

19.oktobrī plkst. 19.00 sākumskolas vecumposms

26.oktobrī plkst. 19.00 pamatskolas, vidusskolas vecumposms

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.