Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.  Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus

Attālinātas izglītības vadlīnijas

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

unnamed
unnamed

J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

attālinātas izglītības vadlīnijas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" grozījumu punktu 4.3. mēs pārtraucam mācību procesa norisi klātienē un nodrošinām mācības attālināti.

 • Darba koordinācija

Darbu koordinē skolas direktore un direktora vietnieki.

Jautājumus,  kas saistīti ar pamatskolu (1.-6. klase), konsultē Romualda Ļeveneca

 • no plkst. 10.00 līdz 14.00 pa e-klasi un rleveneca.edu.riga.lv.

Jautājumus, kas saistīti ar vidusskolu (7.-12. klase), konsultē Jeļena Smoļina

 • no plkst. 10.00 līdz 14.00 pa e-klasi un jsmolina.edu.riga.lv

Jautājumus, kas saistīti ar svešvalodām un tehnisko atbalstu, konsultē Kirils Soklakovs

 • no plkst. 10.00 līdz 14.00 pa e-klasi un ksoklakovs.edu.riga.lv

Jautājumus, kas saistīti ar tehnisko atbalstu, konsultē Inga Stiprā

 • no plkst. 10.00 līdz 14.00 pa e-klasi un jstipra2.edu.riga.lv

Jautājumus, kas saistīti ar interešu izglītību, konsultē Natalja Seņkāne

 • no plkst. 10.00 līdz 14.00 pa e-klasi un nsenkane.edu.riga.lv

Operatīvai saziņai un uzdevumu izplatīšanai pedagogi, skolēni un vecāki izmanto e-klasi.

Tālrunis izziņām skolas kancelejā 67848951 (no 10.00 līdz 14.00).

 • Mācību satura sagatavošana

Katram skolas pedagogam ir jāsagatavo attālināti mācību materiāli. Satura pamatā ir spēkā esošais kalendāri-tematiskais plānojums. Satura apguvei ir ieteikts izmantot skolēnam pieejamos resursus, proti, mācību grāmatas un darba burtnīcas. Nepieciešamības gadījumā  var izmantot papildresursus: piemēram, uzdevumi.lv, soma.lv, letonika.lv, televīzijas raidījumi LTV7 no plkst. 6:30 līdz 11.00.

Izglītības saturu pedagogs gatavo katrai nedēļai, sadalot to pa stundām.

Sagatavojot stundas saturu, pedagogs norāda īsu instrukciju, kas un ko ar materiālu ir jādara un kādu atgriezenisko saiti pedagogs plāno saņemt.

Pedagogs var sagatavot materiālus, izmantojot arī digitālos resursus, bet tā, lai tie būtu pieejami arī papīra formātā izdrukāšanai tiem skolēniem, kam internets nav pieejams.

 • Mācību satura izplatīšana

Mācību materiāli papīra formātā tiks izsniegti skolā katru nedēļu pirmdienās tiem skolēnu vecākiem, kam mācību saturs nav pieejams internetā (iepriekš pierakstoties).

Elektroniski sagatavotu mācību saturu pedagogs nosūta izglītojamiem patstāvīgi, izmantojot e-klasi. Satura nosūtīšana notiek pakāpeniski, atbilstoši mācību stundu sarakstam.

Tāpat pa e-pastu vai citos resursos pedagogs dienas beigās saņem un apkopo skolēnu atgriezenisko saiti.

 • E-klases aizpildīšana.

Pēc materiālu izsūtīšanas pedagogs veic nepieciešamos ierakstus e-klasē. Atbilstoši kalendāri tematiskajam plānojumam tiek ierakstīts stundas temats, mājas darbs, tiek pievienoti darba materiāli.

Nākamajā dienā pedagogs pārbauda, kuri skolēni atvēra viņa nosūtīto e-pastu un kuri - nē. Ja skolēns e-pastu ir atvēris, tas nozīmē, ka viņš piedalījās stundā. Tie skolēni, kas saņēma visus uzdevumus izdrukātā veidā, pedagoga nosūtīto vēstuli var nevērt vaļā.

Ja skolēns neatvēra vēstuli un nav saņēmis materiālus drukātā formā, tas nozīmē, ka viņš stundā nav piedalījies.

Pedagogi ir pieejami konsultācijām katru dienu, no plkst. 10.00 līdz 14.00 pa e-klases pastu.

 • Darba grafiks

Pedagogi strādā attālināti. Savu darbu pedagogi reģistrē e-klasē, izsūtot skolēniem uzdevumus pa e-pastu un aizpildot e-klasi.

Atbalsta komisijas pedagogi (psiholoģi, sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs) pieejami saziņā pa e-pastu ē-klasē, lai konsultētu bērnus un vecākus.

Interešu izglītības grupas pedagogi strādā attālināti pēc atsevišķa grafika un plāna.

 • Ieteikumi vecākiem

Lūdzam vecākus palīdzēt bērniem sagatavoties attālinātām mācībām, pārliecināties, vai skolēnam ir e-klases lietotājvārds un parole, vai viņš prot to lietot; ja nav vai ir aizmirsta, lūgt klases audzinātājam vai e-klases virslietotajam piešķirt jaunu.

Kā vecāki var atbalstīt bērna mācīšanos jebkurā vecumā:

 • Pirmais. Veidojiet pozitīvu attieksmi pret mācīšanos, padarot to par ikdienas daļu. Izrunājiet  kopā, ko gatavot vakariņās, kurp doties brīvdienās, sarunājieties par multfilmu varoņiem, attiecībām, arī par neveiksmēm un zaudējumiem. Ļaujiet      bērniem darīt un kļūdīties - pašiem aizpogāt mēteli, uzvilkt zeķes, arī tad, ja tās ir atšķirīgas.
 • Otrais. Palīdziet bērnam kļūt patstāvīgākam, neatkarīgākam. Māciet, kā pašam plānot skolas un brīvo laiku, kā rast laiku vaļaspriekiem, draugiem. Palīdziet saprast - kā pārvarēt grūtības, neizdošanos.
 • Trešais. Veidojiet konstruktīvas attiecības ar skolu un skolotājiem, jo tieši būšana kopā ir labākais veids skolēna atbalstam. Svarīgi veidot patiku pret skolā notiekošo. Interesējieties vairāk nekā tikai par atzīmēm - biežāk jautājiet, ko bērns iemācījies.

Ja Jums rodas jautājumi, nepieciešams atbalsts vai konsultācijas no skolas administrācijas, pedagogiem, atbalsta personāla, jebkura veida saziņai lūdzam izmantot e-klase pastu.

 

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.

Seko mums Facebook