Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

14.03.2024., 18:00, skolas aktu zālē notiks atvērto durvju diena topojošo pirmklasnieku vecākiem

skola
skola

Sākusies uzņemšana pirmajās klasēs 2023.-2024.mācību gadam.

Rīgas domes 27.01.2015. saistošie noteikumi Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

Lasīt tālāk...

skola
skola

Rīgas domes 27.01.2015. saistošie noteikumi Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”

Lasīt tālāk...

skola
skola

Reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē notiek elektroniski. 

Lejuplādējiet, lūdzu,  iesniegumu, aizpildiet to un nosūtiet skolai uz E-adresi,  ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Iesniegums pretendentiem.

Ja nav iespējas iesniegt iesniegumu elektroniski, skola pieņem dokumentus klātienē, iepriekš pierakstoties pa tel. 67848951.

Lasīt tālāk...

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.