Pieejamības rīki

Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

skola
skola

No 1. jūnija skola izsludina papildu skolēnu uzņemšanu pamatskolas un vidusskolas izglītības programmās.  Ir publicēti 10. klases mācību plāni 2023./2024 mācību gadam un uzņemšanas kartība.
Uzņemšana notiks no 1. līdz 9. jūnijam iepriekš piesakoties pa tālruni: 67848951
Izziņas un konsultācijas pa tālruni:
1.-6. klasēm - Romualda Ļeveņeca, 67848949
7.-12. klasēm - Jeļena Smoļina, 67848948

 

 

Riga—LV—Logo-black
Riga—LV—Logo-black

Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas vidusskolās 2023./2024.mācību gadā.

Lasīt tālāk...

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.