Non scholae, sed vitae discimus

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola

DSD WE 2
DSD WE 2

18 и 19 ноября в Рижской Гризинькалнсской школе им. Гердера прошло второе ежегодное мероприятие «ДСД выходные». Главная цель мероприятия – подготовка учеников 12.в класса ко второй ступени международного экзамена по немецкому языку. В рамках мероприятия у учеников были презентации на экзаменационные темы учеников этого года, симуляция экзамена и подготовка к ДСД номинации.

В «ДСД выходные» участвовали ученики 12. класса К.Мамедова, Е.Антоника, С. Шафро, М.Атаман, А. Гальцов, А.Федоренко, А.Манджгаладзе, И.Хорошкин, К.Карницка, Е. Короткова, Д.Боброва, а так же выпускница нашей школы Я. Больманте. Мероприятие организовали и провели К. Соклаков и И.Ригер.

dsd WE
dsd WE

Seko mums Facebook

Uzdevumi

Uzdevumi hrizontal

Rd Ba centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (T: 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību unkonfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.